Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Iechyd a lles

Adnoddau i'ch helpu i wella eich iechyd a'ch lles yn ystod yr argyfwng costau byw.

 

Gwasanaeth Materion Lles

Un Pwynt Mynediad ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd a Lles ym Mro Morgannwg.

Symud Mwy, Bwyta'n Dda

Mae Symud Mwy, Bwyta'n Dda yn dod â phartneriaethau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg at ei gilydd i gefnogi a galluogi trigolion i symud mwy ac i fwyta'n dda.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

 

Y GIG

Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar gyflyrau iechyd, symptomau, byw'n iach, meddyginiaethau a sut i gael help.

Mind

Mae Mind yn rhoi cyngor a chymorth cyfrinachol i unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Rydyn ni’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, cynyddu ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth. 

Y Samariaid

Mae'r Samariaid yn gweithio i wneud yn siŵr bod wastad rhywun yno i unrhyw un sydd angen rhywun.

 

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cefnogaeth leol yng Nghymru a dod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i wella eu lles.

Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

 

Sesiynau nofio am ddim ym Mro Morgannwg

Mae gan lawer o’n trigolion hawl i sesiynau nofio am ddim yng nghanolfannau Legacy Leisure ym Mro Morgannwg. Mae hwn yn slot amser penodol i chi ddefnyddio'r pwll nofio ynddo, nid gwers nofio.

 

 • Pobl dros 60 oed

  Mae Canolfannau Legacy Leisure yn cynnig sesiynau nofio am ddim i bobl dros 60 oed. Gallwch archebu'r sesiynau hyn ar-lein. Cofrestrwch ar gyfer y ‘Cynllun Actif yn y Dŵr’ wrth y dderbynfa i hawlio eich sesiynau am ddim. Gall pobl dros 60 oed nofio hefyd yn ystod unrhyw sesiwn arall am £1.

  Canolfan Hamdden y Barri - Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener 12.15 - 1pm

  Canolfan Hamdden Penarth - Dydd Mawrth a dydd Iau 12.30 - 1.30pm

  Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr - Dydd Mawrth 2 - 3pm

 • Cyn-Filwyr

  Gall cyn-filwyr nofio am ddim unrhyw bryd yng nghanolfan Hamdden y Barri. Dylech ddangos prawf o’ch cerdyn adnabod y Weinyddiaeth Amddiffyn wrth y dderbynfa i hawlio eich nofio am ddim.