Cost of Living Support Icon

Tai a digartrefedd

Help gyda thai a chymorth os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.

 

Cymorth Tai

Cymorth ac arweiniad tai gan gynnwys tenantiaeth tai cymdeithasol, rhentu preifat a digartrefedd.

Cyngor Ariannol

Gall tenantiaid y Cyngor sydd angen cymorth gyda materion ariannol gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol.

Cyngor ar Dai i Bobl Ifanc

Cyngor ar Dai i Bobl Ifanc rhwng 16 a 25 oed a'u rhieni neu eu gofalwyr.

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD) yn cynnig cymorth ariannol i helpu gyda chostau rhent neu dai.

Cymhwyster Cymorth Digartrefedd

Dysgwch a ydych yn gymwys i gael cymorth os ydych mewn perygl o ddod yn ddigartref neu os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd.