Adnoddau Gweithgareddau

Cardiau gweithgareddau ac adnoddau i’w lawrlwytho am ddim i’ch helpu i’ch cadw chi a'ch teulu'n iach ac yn actif a chael hwyl.  Beth am roi cynnig arnyn nhw?

 

Roced Fach

Mae'r adnodd Roced Fach wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth i leoliadau gofal plant a theuluoedd am bwysigrwydd a manteision gweithgarwch corfforol yn ogystal â syniadau ar gyfer gweithgareddau.

 

Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol megis cydbwysedd, cydsymud, symud ac ati gan nodi bod llawer o sgiliau'n cael eu datblygu drwy chwarae.

 

Cardiau Her y Roced Fach

Mae'r cardiau her yn darparu tystysgrif cyflawniad y gall plant ei lliwio ar ôl iddynt ymarfer neu feistroli sgil!

 

Pecyn Adnoddau Cartref i’r Teulu Y Fro ar symud

Mae'r pecyn hwn wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth i deuluoedd ynghylch pam mae gweithgarwch corfforol mor bwysig drwy gydol plentyndod ac wrth ddod yn oedolion ac mae'n darparu dolenni at  lawer o weithgareddau rhithwir i ategu’r gweithgareddau yn y llyfryn.

 

Llyfrau Stori Llythrennedd Corfforol Mae Reggie'n mynd i'r Lleuad

Llyfrau straeon sy'n ymgorffori gweithgareddau llythrennedd corfforol i helpu plant o grwpiau anabledd penodol i ddatblygu eu sgiliau sylfaenol fel symud, cydbwysedd, cydsymud. Cliciwch y dolenni isod i fynd at y llyfrau.

 

Cardiau Gweithgareddau Iach, Actif ac yn y Cartref

Mae’r cardiau gweithgareddau hyn yn cynnig gweithgareddau am ddim / isel eu pris y gall plant a theuluoedd eu gwneud yn y cartref neu gerllaw.

 

Teithiau Cerdded Llesol 

Rydym wedi creu nifer o deithiau cerdded i’ch cadw chi a’ch teulu’n iach ac yn actif a chael hwyl. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

 

Teithiau Cerdded Llesol

Adnodd Blynyddoedd Cynnar a Llyfryn Gweithgareddau Dysgu sut i Feicio

Adnoddau defnyddiol gan Blynyddoedd Cynnar Cymru sy’n cynnig syniadau symud a hefyd gan British Cycling sy’n cynnig sgiliau i’w hymarfer er mwyn dysgu sut i feicio. Er ei bod yn bwysig nodi bod y gweithgareddau'n cael eu harwain gan gam datblygiad y plentyn yn hytrach nag oedran y plentyn, maen nhw’n fwyaf addas ar gyfer plant dan 8 oed ar y cyfan.