Chwaraeon Anabledd

Mae'r Tîm Byw'n Iach, yn gweithio mewn partneriaeth â Disability Sport Wales (DSW) i hyrwyddo gweithgaredd corfforol cymunedol cynhwysol o ansawdd gan gynnwys cyfleoedd chwaraeon i bobl anabl.

Ein nod yw cynyddu nifer y bobl anabl sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol gan gynnwys chwaraeon trwy:

• Gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cyfleoedd presennol a chreu clybiau / cyfleoedd newydd lle mae galw

• Cynnig cyngor a chefnogaeth broffesiynol i sefydliadau a chlybiau cymunedol i'w helpu i ddod yn fwy cynhwysol

• Gwella ansawdd a nifer yr hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr sy'n gallu darparu cyfleoedd cynhwysol

• Gweithio'n agos gyda DSW i gysylltu â mentrau cenedlaethol

• Creu cyfleoedd newydd a datblygu cyfleoedd i bobl anabl gystadlu mewn chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.

 

Cyfleoedd Cymunedol

Lluniwyd Cyfeiriadur Chwaraeon Anabledd sy'n nodi clybiau yn y Fro sy'n cynnig cyfleoedd cynhwysol neu anabledd-benodol. Mae'r clybiau hyn hefyd wedi'u nodi ar dudalen Clybiau Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 

 

 

Disability-Sports-Wales-logo

Achrediadau Insport

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi creu cynlluniau Insport i gefnogi partneriaid wrth iddynt ddatblygu darpariaeth, cyfleoedd ac arferion cynhwysol i sicrhau bod pobl ag anabledd yn cael mynediad i’r lefel o gyfranogaeth/perfformiad maent yn awyddus i’w chyrraedd.  

 

Rydyn ni wedi cyrraedd achrediad Efydd Insport ac rydyn ni’n gweithio at lefel Arian. Mae’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae hefyd yn helpu clybiau lleol i gyflawni achrediad. Dyma lefelau achrediad Insport cyfredol y clybiau isod:

  • Aur: YMCA Gymnasteg y Barri 
    • Arian: Karate Shotokan, Motion Control Dawns, Clwb Barri Air Target                                                                

  • Efydd: Karate Jutso Kai Penarth, Golff y Gemau Olympaidd Arbennig, Caiacio’r gemau Olympaidd Arbennig, Barry Town UTD, Pen y Bont SLSC
  • Rhuban: Pêl-rwyd Iau Red Dragon, Clwb Pêl-droed Anabledd y Barri, Clwb Tennis Lawnt Windsor Penarth, Clwb Nofio Anabledd Barry Beavers, Cowbridge Tennis, Vale and Penarth Badminton, Barry Junior Badminton, Bowls De Cymru, Celtic Capability Sailing, Clwb Golff St Athan, TKD Momentum  

 

Cefnogi Unigolion Dawnus

Mae'r Tîm Byw'n Iach, yn gweithio ar y cyd â DSW i nodi unigolion talentog a all ddod yn berfformwyr cystadleuol trwy'r rhaglen #inspire. Rydym yn helpu i adnabod unigolion a allai fod â'r potensial i symud ymlaen i gyfleoedd cystadleuol 10 oed neu'n hŷn, trwy gyfeirio unigolion at y ffurflen #inspire trwy'r ddolen hon

 

Child throwing foam rocket

Gwirfoddoli

Mae’n bosibl ennill cymwysterau chwaraeon, cael profiad gwaith gwerthfawr ac yn fwy na dim, cael hwyl, wrth wirfoddoli. 

 

Mae cyfleoedd niferus ar gael i helpu ledled y Fro drwy hyfforddi, cynorthwyo hyfforddwyr, eistedd ar bwyllgor clwb neu dderbyn ffioedd aelodaeth mewn sesiynau. Gallwch roi cymaint neu gyn lleied o amser ag sy’n gyfleus i chi. Rydyn ni’n gwerthfawrogi pob cyfraniad.

 

Mae chwaraeon anabledd yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal nifer o’r gweithgareddau y gall pobl ag anabledd gymryd rhan ynddynt, felly os oes gennych amser i’w gynnig i helpu plant ag anabledd yn y Fro i roi cynnig ar wahanol gampau, buasai’r tîm yn ddiolchgar. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli o fewn y cynllun chwaraeon anabledd, cysylltwch â'ch swyddog clwstwr

    


Disability Sport Wales    British Wheelchair Sports    Sport Wales

 

RNIB    Wales Council for the Blind     Wales Council for the Deaf    

 

Welsh Sport Association     British Paralympics Association    British Blind Sport    Cerebral Palsy Sport