Clybiau Chwaraeon

Mae nifer o glybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol y gallwch ymuno â nhw ym Mro Morgannwg. 

 

Os ydych chi’n chwilio am glwb chwaraeon i ymaelodi ag e, gallai ein rhestr eich helpu i ddod o hyd i’r un iawn i chi. Cyn i chi neu aelod o’ch teulu ymuno â chlwb, mae’n bwysig ystyried y materion isod: 

  • Oes cymwysterau addas gan yr hyfforddwyr?
  • Ydy'r clwb yn gysylltiedig â Chorff Cenedlaethol Llywodraethu Chwaraeon?
  • Oes polisi Amddiffyn Plant gweithredol gan y clwb?
  • Oes gofyn i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwr?
  • Oes geirda wedi'i gadarnhau gan yr hyfforddwyr?
  • Oes yswiriant digonol gan y clwb?
  • Oes swyddog cymwys mewn Cymorth Cyntaf yn y clwb?
  • Ydy'r gweithgareddau'n briodol i anghenion penodol eich plentyn?

Nodwch: nid yw’r Tîm Datblygu Chwaraeon wedi mantoli’r un o’r sefydliadau hyn, a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y gweithgareddau a gynhelir yn addas.

 

Sefydlu/Datblygu Clwb

Os ydych chi’n sefydlu clwb, neu’n dymuno estyn darpariaeth eich clwb cyfredol, gall y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae eich helpu. 

 

Gallwn ni helpu mewn meysydd megis cynlluniau datblygu i’r clwb, cysylltiadau ag ysgolion, gwaith hyrwyddo, ariannu a dysgu hyfforddwyr. 

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynhyrchu gwefan ddefnyddiol o’r enw Club Solutions sy’n rhoi llawer o wybodaeth a thempledi i wirfoddolwyr clybiau i helpu â phob elfen o redeg clwb. P’un a ydych yn meddwl sefydlu clwb newydd neu dyfu eich clwb presennol, mae rhywbeth i bawb ar y wefan hon. Mae’n hawdd ei defnyddio a'i llywio, gyda iaith syml. Mae deunydd i’w lawrlwytho, straeon arfer da i’w gweld, yn ogystal â chanllaw ansawdd i'ch helpu. Ceir hefyd offeryn asesu clwb – fel gwiriad iechyd – i’ch helpu i nodi eich cryfderau, gwendidau a meysydd i’w gwella.

Ariannu

Ceir nifer o gyfleoedd i helpu i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg. 

Mae nifer o gyfleoedd i dderbyn arian, yn cynnwys grant y Gist Gymunedol a grant datblygu. Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Chwaraeon Cymru hefyd.

 

Ariannu

Ychwanegu eich Clwb

Os hoffech i ni gynnwys eich clwb ar ein cronfa ddata o glybiau, cysylltwch â astevens@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Chwilio

 


Nodwch: mae seren (*) yn dynodi clwb sy’n benodol ar gyfer pobl ag anabeldd neu sy’n cynnig darpariaeth ar eu cyfer.

 

A

 

Athletau

 

Pen y dudalen

 

 

B

 

Badminton

 

Baseball

RBI Wales Baseball

Holly Ireland

07913447342

rbiwales@gmail.com

 

 

Bowlio

Rhoose Bowling Club

Jo Hopkins

01446710366

jhop106639@aol.com

 

South Wales Bowls and Recreation Centre

Keith Harry

02920530999

info@sullyibc.com

 

Boxing

Llantwit Major Boxing Club

Allan Bell

07970 394966

  

Pen y dudalen

 

 

 

C

 

Caiacio

 

 

Clwb Aml Chwaraeon

 

 

  

Cleddyfaeth

 

 

Criced

Dinas Powys Cricket Club

Redmond Todd- Bennett

redmond123@hotmail.co.uk

 

 

Penarth Cricket Club (Adults)

Rob Crimp

029 2070 2452

penarthcricketclub@hotmail.co.uk

r-crimp@sky.com

 

Penarth Cricket Club (Juniors)

Mark Frost

07886 225836

markfrost1962@gmail.com

 

Vale Cricket Club

Gareth Andrews

07540079978

gareth@valecricketclub.onmicrosoft.com

 

  

 

Pen y dudalen

 

 

Ch

 

Chwaraeon dŵr

Ocean Watersports

Nigel Vick

07812 930001

secretary@bcwac.org.uk

 

  

Pen y dudalen

 

 

D

 

Dawns

FJ Dance Company

Francesca

 

fjdancecompany@gmail.com

 

 

Motion Control Dance Programme *

Emma Mallam

07725 038778

info@motioncontroldance.com

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

G

 

Golff

 

 

 

Gymnastics

Silver Stars Gymnastics Club

Jenny Hignett

07721 992255

jcsilverstars@gmail.com

 

VDSF

Emerald Skeete

07722000921

hi-volume@mail.com

 

YMCA Barry Gymnastics

Sophie Erickson

01446724000

sophie@ymcabarry.org.uk

 

Pen y dudalen

 

 

H

 

Hwylio

 

 

Pen y dudalen

 

 

J

 

Jiwdo

 

 

Pen y dudalen

 

 

K

 

Karate

Llantwit Major & St Athan Shotokan Karate

Simon Dodd

07917 441138

simondodd89@gmail.com

 

 

 

Kayaking

 

 

Pen y dudalen

 

 

M

 

Marchogaeth

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

N

 

Nofio

 

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

P

 

Padlfyrddio

 

 

Pêl-droed

AFC Rhoose

Jonathan Martlew

07708733878

afcrhoose@outlook.com

 

Cogan Coronation Clwb Pel-Droed

Wesley Drew

07814863929

wesleydrew@greenhousecardiff.co.uk

 

Llantwit Major Junior FC

Simon Clancy

07884 261804

simonclancy3@btinternet.com

 

 

 

 

 

Pêl fasged

Barry Huskies Clwb Pel Fasged

Elliott Thomas

07971533097

elliott.ccfc1927@gmail.com 

 

 

Pêl Fas / Pêl Feddal

RBI Wales Baseball and Softball Club

Holly Ireland

07913447342

rbiwales@gmail.com

 

Pêl-rwyd

Red Dragon Junior Netball

Melanie Hellerman

077936 52300

carlandmelanie@sky.com

 

 

 

Petanque

Ystradowne Petanque Club

Christopher Howard

07711 062421

yp2019club@gmail.com

  

 

Pen y dudalen

 

 

R

 

Rygbi 

Barry RFC

Jonathan Venners

07427429346

jvenners.barryrfc@gmail.com

 

Dinas Powys RFC

Andrew Roberts

07566 783927

andrew.roberts@dinaspowisrfc.co.uk

 

 

Old Penarthians RFC Mini and Juniors Section

Rob Crimp

029 2070 2452

oldpensrfc@live.co.uk

 

 

Rygbi cyffwrdd

 

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

Rh

 

Rhedeg

Beyond Running Fitness

Julie Broughton

07702456414

brfrunningclub@gmail.com

 

Seriously Mad Runners

Ian Thorne

07402443578

seriouslymadrunners@outlook.com

 

Vale Runners

Nathan King

07872894197

valerunners@outlook.com

 

 

Rhwyfo

 

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

S

 

Saethu

 

Barry Air Target Club

Richie Phillips

07776 331237

chair.barryairtargetclub@gmail.com

 

 

 

Saethyddiaeth

 

 

 

Seiclo

 

 

 

Sglefrolio

 

 

Syrffio

 

 

Syrffio Achub Bywyd

Rhoose Lifeguards

Julie Bulmer

07989 050462

juliem1966@icloud.com

 

 

 

  

Pen y dudalen

 

 

T

 

Taekwondo

Llantwit Major Taekwondo

Master Paul Jones

07966171840

pauljonestaekwonmudo@hotmail.com

 

 

Tennis

Cowbridge Tennis Club

Richard Owen

07974770689

richardsowen.26@gmail.com

 

Penarth LTA

Martin Radford

02920706492

info@pltc.org.uk

 

Vale Tennis Academy Limited

Rob Cunningham

07909 987359

info@valetennisacademy.co.uk

 

 

Windsor Lawn Tennis Club

Rob Wedlake

02920 705348

admin@windsorlawntennisclub.org.uk

 

 

Tennis bwrdd

 

 

 

Trampolinio

VDSF

Emerald Skeete

07722 000921

volumedancesportfitness@mail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

 

Os hoggech wybodaeth bellach am glybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg, neu os hoffech gofrestru eich clwb ar ein cronfa ddata, cysylltwch â chroeso.