Cost of Living Support Icon

Clybiau Chwaraeon

Mae nifer o glybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol y gallwch ymuno â nhw ym Mro Morgannwg. 

 

Os ydych chi’n chwilio am glwb chwaraeon i ymaelodi ag e, gallai ein rhestr eich helpu i ddod o hyd i’r un iawn i chi. Cyn i chi neu aelod o’ch teulu ymuno â chlwb, mae’n bwysig ystyried y materion isod: 

  • Oes cymwysterau addas gan yr hyfforddwyr?
  • Ydy'r clwb yn gysylltiedig â Chorff Cenedlaethol Llywodraethu Chwaraeon?
  • Oes polisi Amddiffyn Plant gweithredol gan y clwb?
  • Oes gofyn i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwr?
  • Oes geirda wedi'i gadarnhau gan yr hyfforddwyr?
  • Oes yswiriant digonol gan y clwb?
  • Oes swyddog cymwys mewn Cymorth Cyntaf yn y clwb?
  • Ydy'r gweithgareddau'n briodol i anghenion penodol eich plentyn?

Nodwch: nid yw’r Tîm Datblygu Chwaraeon wedi mantoli’r un o’r sefydliadau hyn, a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y gweithgareddau a gynhelir yn addas.

 

Sefydlu/Datblygu Clwb

Os ydych chi’n sefydlu clwb, neu’n dymuno estyn darpariaeth eich clwb cyfredol, gall y Tîm Byw'n Iach (Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol) eich helpu. 

 

Gallwn ni helpu mewn meysydd megis cynlluniau datblygu i’r clwb, cysylltiadau ag ysgolion, gwaith hyrwyddo, ariannu a dysgu hyfforddwyr. 

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynhyrchu gwefan ddefnyddiol o’r enw Club Support sy’n rhoi llawer o wybodaeth a thempledi i wirfoddolwyr clybiau i helpu â phob elfen o redeg clwb. P’un a ydych yn meddwl sefydlu clwb newydd neu dyfu eich clwb presennol, mae rhywbeth i bawb ar y wefan hon. Mae’n hawdd ei defnyddio a'i llywio, gyda iaith syml. Mae deunydd i’w lawrlwytho, straeon arfer da i’w gweld, yn ogystal â chanllaw ansawdd i'ch helpu. Ceir hefyd offeryn asesu clwb – fel gwiriad iechyd – i’ch helpu i nodi eich cryfderau, gwendidau a meysydd i’w gwella.

Ariannu

Ceir nifer o gyfleoedd i helpu i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg. 

 

Mae nifer o gyfleoedd i dderbyn arian, yn cynnwys grant y Gist Gymunedol a grant datblygu. Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Chwaraeon Cymru hefyd.

 

Ariannu

Ychwanegu eich Clwb

Os hoffech gofrestru eich clwb ar ein Cronfa Ddata Clybiau cwblhewch y ffurflen gofrestru, neu cysylltwch â sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Chwilio

 


Nodwch: mae seren (*) yn dynodi clwb sy’n benodol ar gyfer pobl ag anabeldd neu sy’n cynnig darpariaeth ar eu cyfer.

 

A

 

Athletau

Little Lions Athletics

Hannah Pretty

07708299305

littlelionsathletics@outlook.com

 

Pen y dudalen

 

 

B

 

Badminton

Dragons Junior Badminton club

Luke Bailey

07833098093

Lbperformancecoaching@outlook.com

 

Baseball

RBI Wales Baseball

Holly Ireland

07913447342

rbiwales@gmail.com

 

 

Bowlio

Rhoose Bowling Club

Jo Hopkins

01446710366

jhop106639@aol.com

 

Barry Romilly Bowling Club

Paul James

07773293366

pj1westwinds@gmail.com

 

Penarth Bowling Club

Ronald Fry

02920708570

penarthbowling@gmail.com

 

South Wales Bowls and Recreation Centre

Keith Harry

02920530999

info@sullyibc.com

 

Sully Sports Bowls Club

Tony Cash

07743959593

tony_cash@sky.com

 

Boxing

Llantwit Major Boxing Club

Allan Bell

07970 394966

 

Rhoose Amateur Boxing Club

Peter Preece

07903369694

preecy1090@hotmail.co.uk

  

Pen y dudalen

 

 

 

C

 

Caiacio

 

Cerdded

Llanilltud Fawr Nordic Walking

Colin Parsons

07866921906

llanilltudnw@gmail.com

 

 

Clwb Aml Chwaraeon

 

 

  

Cleddyfaeth

 

 

Criced

Dinas Powys Cricket Club

Redmond Todd- Bennett

redmond123@hotmail.co.uk

 

 

Penarth Cricket Club (Adults)

Rob Crimp

029 2070 2452

penarthcricketclub@hotmail.co.uk

r-crimp@sky.com

 

Penarth Cricket Club (Juniors)

Mark Frost

07886 225836

markfrost1962@gmail.com

 

Vale Cricket Club

Gareth Andrews

07540079978

gareth@valecricketclub.onmicrosoft.com

 

  

 

Pen y dudalen

 

 

Ch

 

Chwaraeon dŵr

Ocean Watersports

Nigel Vick

07812 930001

secretary@bcwac.org.uk

 

  

Pen y dudalen

 

 

D

 

Dawns

 

Fitness with Linda

Linda

07964 359 362

lindaleighnorman@gmail.com

 

FJ Dance Company

Francesca

fjdancecompany@gmail.com

 

Motion Control Dance Programme *

Emma Mallam

07725 038778

info@motioncontroldance.com

 

Ffitrwydd

Force Strength & Conditioning

Andrew Joy

01446 771502

forcestrength@gmail.com

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

G

 

Golff

St Athan Golf Club

Anita McKinstry

01446 751043

stathangc@obtmail.com

 

Gymnasteg

Silver Stars Gymnastics Club

Gareth Slocombe

01446724000

gareth@ymcabarry.org.uk

 

VDSF

Emerald Skeete

07722000921

hi-volume@mail.com

 

YMCA Barry Gymnastics

Sophie Erickson

01446724000

sophie@ymcabarry.org.uk

 

Pen y dudalen

 

 

H

 

Hwylio

 

 

Pen y dudalen

 

 

J

Jiu Jitsu

Penarth Brazillian Jiu Jitsu

Jason Yean

07716006042

jasonyean@hotmail.com

 

Jiwdo

Cowbridge Judo Club

Stephen Cooper

07549 100403

judo-steve@outlook.com

 

Pen y dudalen

 

 

K

 

Karate

Llantwit Major & St Athan Shotokan Karate

Simon Dodd

07917 441138

simondodd89@gmail.com

 

Taiju Karate School

Jeffrey Braithwaite

07587070811

jeffreybraithwaite370@gmail.com

 

 

Kayaking

 

 

Pen y dudalen

 

 

M

 

Marchogaeth

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

N

 

Nofio

Barry Amateur Swimming Club

Judith Sargeant 

07742717664

barryasc@myyahoo.com

 

Barry Beavers Swimming Club

Chris Economides

07539577630

chriseconomides@btinternet.com

 

 

Oedolion Active

Action for Elders

Stephanie Booth

030 330 30132

info@actionforelders.org.uk

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

P

 

Padlfyrddio

 

 

Pêl-droed

AFC Rhoose

Jonathan Martlew

07708733878

afcrhoose@outlook.com

 

Barry Town Pan Disability football club

Chloe McBrat

 

chloemcbrat@gmail.com 

 

 

Barry Town United AFC

David Cole

07557665847

david.cole@barrytown.co.uk

 

Barry Town Utd Ladies FC

Gino Esposito

07772 022435

btuladies@gmail.com

 

Cogan Coronation Clwb Pel-Droed

Wesley Drew

07814863929

wesleydrew@greenhousecardiff.co.uk

 

Cowbridge Town AFC

Andy Bowen

07899790853

cowbridgetownfcsec@outlook.com

 

Gaelic Football

Matthew Hutchinson

07933727026

boselectah@hotmail.com

 

Llantwit Major Junior FC

Simon Clancy

07884 261804

simonclancy3@btinternet.com

 

Llantwit Major Junior Football Club

Ian Godsell

07809550911

llantwitmajorjfc@gmail.com

 

VALE VIKINGS JFC

Stephen Glynn

07889 646585

stephenglynn66@gmail.com

 

Pêl fasged

Barry Huskies Clwb Pel Fasged

Elliott Thomas

07971533097

elliott.ccfc1927@gmail.com 

 

Vale Vipers Clwb Pel Fasged

Andy Leftley

07974131816

valevipersbasketballclub@gmail.com

 

 

Pêl Fas / Pêl Feddal

RBI Wales Baseball and Softball Club

Holly Ireland

07913447342

rbiwales@gmail.com

 

Pêl-rwyd

Penarth Allstars

Lisa Birchall

07545523436

penarthallstars@gmail.com

 

Red Dragon Junior Netball

Melanie Hellerman

077936 52300

carlandmelanie@sky.com

 

 

Petanque

SWBRC-Pétanque Section

Pat McCarthy

07743560915

sullypetanque2020@gmail.com

 

Ystradowne Petanque Club

Christopher Howard

07711 062421

yp2019club@gmail.com

  

Pilates

HopefulLife Pilates

Asha Wakeling

07877470034

hopefullifepilates@gmail.com

 

Pen y dudalen

 

 

R

Rygbi 

Barry RFC

Jonathan Venners

07427429346

jvenners.barryrfc@gmail.com

 

Cowbridge RFC

Nigel Ireland

01446772595

nigel_ireland2000@yahoo.co.uk

 

Dinas Powys RFC

Andrew Roberts

07566 783927

andrew.roberts@dinaspowisrfc.co.uk

 

Llantwit Major Rugby Club

Matt McKeown

01446 792276

David12liscombe@gmail.com

 

Old Penarthians RFC Mini and Juniors Section

Rob Crimp

029 2070 2452

oldpensrfc@live.co.uk

 

 

Rygbi cyffwrdd

Wick Touch Rugby

Christopher Britton

wicktouchrugby@outlook.com

 

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

Rh

 

Rhedeg

Barry and Vale Harriers Athletic Club

Joanne Carter

07505527605

Joanne.carter69@ntlworld.com

 

Beyond Running Fitness

Julie Broughton

07702456414

brfrunningclub@gmail.com

 

Penarth and Dinas Runners

Simon Williamson

07721403701

simonw15@sky.com

 

Rhoose Runners

Hannah Gaffney

07776142939

hannahgaffney91@gmail.com

 

Seriously Mad Runners

Ian Thorne

07402443578

seriouslymadrunners@outlook.com

 

Social RunAways

Dorren Goodman

07733217809

 

Vale Runners

Nathan King

07872894197

valerunners@outlook.com

 

Rhwyfo

Barry Athletic Coastal Rowing Club

Anna Bryl

07552495425

info@barryrowingclub.co.uk

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

S

 

Saethu

 

Barry Air Target Club

Richie Phillips

07776 331237

chair.barryairtargetclub@gmail.com

 

 

 

Saethyddiaeth

Caerau Dragon Bowmen

Gina Burton

Enquiries@caeraudragonbowmen.wales

 

Llantwit Major Archery Club

Pauline Harris

07788593702

Secretary@lmarchers.org 

 

 

 

Seiclo

 

 

 

Sglefrolio

Tara Ivins

07739 557474

info@tjsrollerskating.co.uk

 

Syrffio

 

 

Syrffio Achub Bywyd

Rhondda Cold Knap Lifeguard

Phil Rees

07969623110

chair@rhonddalifeguardclub.com

 

Rhoose Lifeguards

Julie Bulmer

07989 050462

juliem1966@icloud.com

 

 

 

  

Pen y dudalen

 

 

T

 

Taekwondo

Llantwit Major Taekwondo

Master Paul Jones

07966171840

pauljonestaekwonmudo@hotmail.com

 

 

Tennis

Cowbridge Tennis Club

Richard Owen

07974770689

richardsowen.26@gmail.com

 

Llantwit Major Tennis Club

Vicky Mc Nally

07990897471

llantwittennis@gmail.com

 

Penarth LTA

Martin Radford

02920706492

info@pltc.org.uk

 

Vale Tennis Academy Limited

Rob Cunningham

07909 987359

info@valetennisacademy.co.uk

 

 

Windsor Lawn Tennis Club

Rob Wedlake

02920 705348

admin@windsorlawntennisclub.org.uk

 

 

Tennis bwrdd

 

 

 

Trampolinio

VDSF

Emerald Skeete

07722 000921

volumedancesportfitness@mail.com

 

Yoga

 

Hazel lily Yoga

Hazel Parsons

07791 608314

hazellilyyoga@gmail.com

 

Penarth Yoga

Rachael Beasley

07961753417

Rachael@penarthyoga.com

 

Yogabond

Sheila Whatling/Bond

07791510112

shezling@hotmail.co.uk

 

Pen y dudalen

 

 

 

Os hoggech wybodaeth bellach am glybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg, neu os hoffech gofrestru eich clwb ar ein cronfa ddata, cysylltwch â chroeso.