Cyrsiau Chwaraeon 

Gwybodaeth am gyrsiau a gweithdai ar gyfer hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ym Mro Morgannwg.

 

Mae’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae’n trefnu nifer o gyrsiau ar ran y Cyngor ac yn hyrwyddo cyrsiau a drefnir gan sefydliadau eraill a chyrff llywodraethol cenedlaethol.

 

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â chyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol a sefydliadau eraill i gynnig cyrsiau chwaraeon penodol ac arweinyddiaeth. Bydd gwybodaeth am y cyrsiau ar gael ar y wefan, neu cysylltwch ag aelod o’r tîm i weld a oes cyrsiau eraill wedi cael eu trefnu.

 

 

Mynd ar Gwrs

Rhaid anfon ffurflen gais gyflawn i sicrhau lle, a rhaid talu yr un pryd. I gadw lle ar gwrs a gofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Angela Stevens:

 

 

Dyddiad cau: mae dyddiad cau dichonoldeb ar gyfer pob cwrs, sef pythefnos cyn y cwrs fel arfer. Os nad oes digon o bobl wedi cofrestru erbyn hynny, bydd y cwrs yn cael ei ddileu, felly cofiwch gofrestru mewn da bryd. 

Sports-Wales-logo

Ariannu Clybiau 

Mae pob clwb sy’n gysylltiedig â chorff llywodraethu cenedlaethol cymeradwy gan Chwaraeon Cymru’n gymwys i wneud cais am ariannu gan y Gist Gymunedol, a gellir defnyddio hwn i anfon hyfforddwyr ar gyrsiau etc. 

 

Ariannu