Cost of Living Support Icon

Clybiau Chwaraeon Anabledd 

Rhestrir y clybiau isod, sy’n cynning cyfleoedd o safon i bobl ag anabledd yn lleol, yng Nghyfeiriadur Chwaraeon Anabledd Cymru. 

 

 

Sports clubs
ClwbCyswlltManylion Cyswllt 
Clwb Reifflau Penarth Mr Pearse 029 2070 6105

penarthrifleclub@googlemail.com

LS Haven Air Target Club Richie Phillips 01446 748688

chair.lshavenatc@gmail.com

Clwb Pêl-droed Anabledd y Barri

Neil Latham

07827 334818

snapper.latham@btinternet.com
Dinas Powys Junior FC Ray Davies

029 2051 4481

rimoray@yahoo.co.uk
Clwb Bowlio i’r Deillion y Barri Daphne McIntyre 01446 401612

colmar123@internet.com

Clwb Bowlio Canolog y Barri Tom Kaged 01446 406415

 Hopkins2009@sky.com

Clwb Bowlio Windsor Alun Daniel 029 2070 8591

alundaniel@btinternet.com

Clwb Bowlio’r Rhws Jo Hopkins 01446 719385

jhop106639@aol.com

Clwb Bowlio Sully    029 2053 0999 
Clwb Pysgota Môr Penarth    029 2070 6995 
Pysgotwyr Morgannwg Paul Addecott

01446 402077

secretary@glamorgananglersclub.org.uk

Clwb Tennis Lawnt Penarth Simon Elias

029 20706392

chairman@pltc.org.u

Clwb Tennis Lawnt Windsor Penarth Rob Wedlake

 07923 991833

 admin@windsorlawntennisclub.org.uk

Clwb Tennis Lawnt Dinas Powys Ysgrifenydd y Clwb

 02920 513523

Clwb Gymnasteg Penarth Gwyneth Lingard 029 2070 3701

gwynne144@gmail.com

LifeStyle Health & Fitness  Legacy Leisure 01446 403000 
Boccia Rollers Sandra Hartery 01446 411572

sandra.hartery@ntlworld.com

Clwb Petanque Penarth David Rapley  07939 610023
Clwb Trampolîn Bro Caerau  Suzanne Portsmouth 07770 405586 
Clwb Iau Red Dragon (pêl-rwyd) Melanie Hellerman 07793 652300 
Menywod yn Rhedeg Penarth Erika Fitzgibbon

07870796322

e.fitzgibbon@talktalk.net

Sailability, Grŵp Hwylio Bae Caerdydd  James Dwyer 029 2048 8440
Clwb Nofio Barry Beavers Pat Finch 01446 747683

patriciafinch@sky.com

Clwb Para-nofio Titans De Cymru Emily Griffiths

swimming_emilyp@hotmail.co.uk

 

www.welshparaswimming.co.uk

Gwersi Swimability  Zoe Phillips 01446 403000
Clwb Karate Llanilltud Fawr Simon Dodd 07917 972479

 Simondodd89@gmail.com

Karate Jutsu Kai Penarth Lee Costa 07974 972479

 karatejutsukai@hotmail.co.uk

Karate’r Fro Rob Copeland

01446 419701

vale@valekarate.com

Rygbi Cadair Olwyn y Gweilch (lleolir yn Rhondda Cynon Taf)

Paul Jenkins 01656 723016 
Barry & Vale Harrie Joanne Carter 01446 413271

joanne.carter69@ntlworld.com

Pêl-fasged Cadair Olwyn Cardiff Celts Joanna Coates-McGrath

07792759899

Hoci Iâ Sledge Russell Willey

07774 756294

 russell.willey@btinternet.com
Saethwyr Dreigiau Caerau   Gina Burton

07717876076

 secretary@caeraudragonbowman.wales
Caiacio’r Gemau Olympaidd Arbennig  Jeff Savory

07803165581

jeff@specialolympicswales.co.uk

Clwb Golff y Gymeau Olympaidd Arbennig Caerdydd a’r Fro Jeff Savory 07803 165581

specialolympicswales@gmail.com

Grŵp Local Motion Dance Emma Mallam 01446 733622

emma.mallam@vibe-creative.com

Clwb Hygyrch Cychod Modur y Fro Cliff Hayes 01446 420533
Clwb Hygyrch Seiclo’r Fro Cliff Hayes 01446 420533
Extend yn y Fro Shirley Dodd-Clarke 07990 976160
Canolfan Farchogaeth Liege Manor Sarah Bassett 01446 781648
Clwb Golff Cottrell Park Gareth Bennett 02920 781648
Clwb Golff Sain Tathan  Ysgrifenydd y Clwb 01446 751043
Clwb Golff a Chanolfan y Vale Chwaraewr Proffesiynol y Clwb  01446 665899