Cost of Living Support Icon

Man Agored Cyhoeddus Trwyn y Rhws – Cyflwyno Is-ddeddfau

Mae’r Cyngor eisoes wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig Cychwynnol yng nghyswllt ei gynnig i gyflwyno is-ddeddfau newydd sy’n rheoli nofio, pysgota a gwersylla ar fan agored cyhoeddus Trwyn y Rhws.

 

Ail Ddatganiad Ysgrifenedig

Yn unol ag arweiniad statudol Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012, mae’n ofynnol nawr i’r Cyngor gyhoeddi Ail Ddatganiad Ysgrifenedig sy’n cynnwys: 

 

a) y datganiad ysgrifenedig cychwynnol;

b) crynodeb o’r ymgynghoriad a’r ymateb iddo; a

c) ei benderfyniad i gyflwyno is-ddeddfau a’r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.