Meysydd Parcio Canol Trefi

Gwybodaeth a chostau parcio ym maes parcio Neuadd y Dref y Bont-faen a maes parcio Wyndham Street.

 

Codir tâl am barcio mewn dau faes parcio yng nghanol y dref ym Mro Morgannwg o ddydd Mercher 01 Medi 2021. Mae'r taliadau hyn yn berthnasol ym maes parcio Neuadd y Dref y Bont-faen a maes parcio Wyndham Street

 

Codir tâl am barcio rhwng 8.00am a 6.00pm, 6 diwrnod yr wythnos.

 

Car park prices
 HydY gost
Dydd Llun - Dydd Sadwrn  0 - 2 awr   AM DDIM
   2 - 4 awr   £2.00
  Drwy’r Dydd  £6.00
Dydd Sul Drwy’r Dydd AM DDIM
Deiliaid Bathodyn Glas  Drwy’r Dydd AM DDIM
Beiciau modur  Drwy’r Dydd AM DDIM

 

Sut i Dalu

Gellir defnyddio arian mân neu gerdyn (digyffwrdd neu sglodyn a phin) i dalu am barcio.