Cost of Living Support Icon

Cymunedau Gwledig Creadigol

Cefnogi menter a chreadigrwydd yn y Fro wledig ers 2004.

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol (CGC) wedi bod yn weithgar ym Mro Morgannwg ers dros 15 mlynedd. Maent wedi gweithio ochr yn ochr â chymunedau lleol, grwpiau gwirfoddol a mentrau i dreialu a datblygu syniadau er budd Bro Morgannwg wledig. Am y rhan fwyaf o'r amser hwnnw, maent wedi'u hariannu gan Gronfa Ddatblygu Gwledig Cymru - sy'n defnyddio cyllid LEADER yr UE i gefnogi cymunedau gwledig.

 

 

CRC Woman

Y darnau gorau... 

Dysgwch fwy am CGC gan y bobl y maent wedi'u cefnogi, drwy fynd draw i'w sianel YouTube. Os yw'r ffilmiau hyn yn codi awydd arnoch i gael gwybod mwy, gofynnwch, mae’n siŵr bod adroddiad ar gael yn crynhoi pob prosiect!

 

Business Innovation Lab

Llawn syniadau da? 

Maent wedi helpu i brofi dichonoldeb rhai syniadau gwych dros y blynyddoedd, dyma sampl bach i ysgogi’ch awydd;

 

Astudiaeth Ddichonoldeb – Gweithgareddau Arfordirol 

 

Astudiaeth Ddichonoldeb - Marchnad Da Byw

 

Astudiaeth Cadwyn Gyflenwi - Arlwyo Mewn Ysgolion

Exploiting Digital Technology

Offer a ddefnyddir yn aml

Mae CGC wedi dylunio llawer o offer i gefnogi cymunedau a busnesau dros y blynyddoedd, dyma’r rhai sy’n gwerthu orau

 

Pecyn Cymorth Mapio Cymunedol Digidol 

 

Pecyn Cymorth Mapio Cymunedol  

 

Pecyn Cymorth Gwersylla

 

Pecyn Cymorth Sinema Cymunedol

 

 

Green Community Energy

Sut gwnaethom ni? 

Weithiau mae ychydig o gymorth yn mynd yn bell, mae'r adroddiadau diweddaraf hyn yn ystyried yr effaith tymor byr, effaith eu cefnogaeth dros gyfnodau estynedig o amser, a'r effaith ar ranbarth;

 

Gwerthusiad Canol Tymor 2019

 

Adroddiad Etifeddiaeth 2020

 

Gwerthusiad terfynol 2022

 

 

 

 

CRC_08
EAFRD Leader Logo