Cost of Living Support Icon

Talu eich Ardrethi Busnes

Mae sawl ffordd y gallwch dalu eich Ardrethi Busnes.

 

Taliadau awtomataidd 25-awr

Ar gyfer taliadau awtomataidd ffoniwch:

  • 01446 736815

Taliadau ar-lein 24-awr

Talwch eich Ardrethi Busnes ar-lein:

Debyd Uniongyrchol

Y dull hawsaf o dalu yw drwy Ddebyd Uniongyrchol.

 

Ffyrdd eraill o dalu

Arianwyr yn y Swyddfeydd Dinesig 

Sylwer bod Cyfyngiadau Covid yn effeithio ar y gwasanaeth hwn

 

Gallwch dalu yn Swyddfeydd Arian Parod y Cyngor am ddim gan ddefnyddio’r cerdyn sweipio a ddarperir 

Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri 
CF63 4RU

 

Oriau Agor: Llun – Iau, 8:45am - 4:30pm a Gwener, 8:45am - 4:00pm

Swyddfeydd y Post

Gellir talu mewn Swyddfeydd Post lleol yn ystod yr oriau busnes arferol, yn rhad ac am ddim, gan ddefnyddio'r cod bar ar frig eich bil.

 

Dewch o hyd i'ch Swyddfa'r Post agosaf

Yn y Pwynt Talu

Gellir gwneud taliadau yn y mannau hyn gan ddefnyddio'r cod bar ar frig eich bil, sydd i'w weld yn:

 

Dewch o hyd i'ch Pwynt Talu agosaf

Drwy’r Post

At y Cyfarwyddwr Adnoddau, Blwch S.P. 49, Y Barri CF63 4YN.
 
Dylai sieciau ac archebion post gael eu gwneud yn daladwy i ‘Cyngor Bro Morgannwg’ a’u croesi.
 
Ni ddylid eu cyfeirio at swyddog unigol. Sicrhewch fod eich Rhif Cyfrif Ardrethi Annomestig wedi’i ysgrifennu ar gefn eich siec.

Taliadau Banc

Banc Lloyds (Cangen Dociau’r Barri)
140b Heol Holltwn
Y Barri
Bro Morgannwg
CF63 4TZ
Cod Didoli: 30-90-52
Rhif Cyfrif: 00006327
Enw’r Cyfrif: Cronfa Gyffredinol Cyngor Bro

 

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu eich rhif cyfrif Ardrethi Annomestig.

 

Problemau wrth dalu eich Ardrethi Busnes?

Mae ardrethi busnes yn fil y mae'n rhaid ei dalu. Fodd bynnag, os ydych yn cael anawsterau, cysylltwch â'r adran ardrethi busnes (mae manylion ar waelod y dudalen hon) i'w trafod. Efallai y gallwn ddod i drefniant talu y gallwch ei fforddio. 

Cysylltwch â'r adran Ardrethi Busnes 

 

  • NNDR@valeofglamorgan.gov.uk
E-bost yw'r dull cysylltu cyflymaf

 

  • 01446 709299

Nodwch, efallai y byddwch yn mynd drwodd i beiriant ateb, gadewch neges gyda'ch enw, rhif a natur eich ymholiad a bydd rhywun yn eich ffonio yn ôl.

 

Post:

Ardrethi Annomestig
Gwasanaethau'r Trysorlys
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri
CF63 4RU