Talu eich Ardreth Annomestig Genedlaethol/Ardrethi Busnes

Mae sawl ffordd y gallwch dalu eich Ardrethi Busnes (Ardreth Annomestig Genedlaethol).

 

Taliadau awtomataidd 25-awr

Ar gyfer taliadau awtomataidd ffoniwch:

  • 01446 736815

Taliadau ar-lein 24-awr

Talwch eich Ardreth Annomestig Genedlaethol/Ardrethi Busnes ar-lein:

Debyd Uniongyrchol

Taliad drwy Ddebyd Uniongyrchol o'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu

Newid manylion cyfrif banc – Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol ar-lein

 

 

Ffyrdd eraill o dalu eich Ardreth Annomestig Genedlaethol

Swyddfa Arian Parod y Cyngor

Gallwch dalu yn Swyddfeydd Arian Parod y Cyngor am ddim gan ddefnyddio’r cerdyn sweipio a ddarperir

 

Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri 
CF63 4RU

 

Oriau Agor: Llun – Iau, 8:45am - 4:30pm a Gwener, 8:45am - 4:00pm

Swyddfeydd y Post

Gallwch dalu yn eich Swyddfa’r Post leol yn ystod oriau busnes arferol, am ddim, gan ddefnyddio’r cerdyn sweipio a ddarperir.

 

Dewch o hyd i'ch Swyddfa'r Post agosaf

 

Yn y Pwynt Talu

Gallwch dalu yn y lleoliadau hyn yn:

 

Dewch o hyd i'ch Pwynt Talu agosaf

 

Sylwch: Ni fydd y Parth Talu ar gael o 1 Ebrill

Drwy’r Post

At y Cyfarwyddwr Adnoddau, Blwch S.P. 49, Y Barri CF63 4YN.
 
Dylai sieciau ac archebion post gael eu gwneud yn daladwy i ‘Cyngor Bro Morgannwg’ a’u croesi.
 
Ni ddylid eu cyfeirio at swyddog unigol. Sicrhewch fod eich Rhif Cyfrif Ardrethi Annomestig wedi’i ysgrifennu ar gefn eich siec.

Taliadau Banc

Banc Lloyds (Cangen Dociau’r Barri)
140b Heol Holltwn
Y Barri
Bro Morgannwg
CF63 4TZ
Cod Didoli: 30-90-52
Rhif Cyfrif: 00006327
Enw’r Cyfrif: Cronfa Gyffredinol Cyngor Bro

 

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu eich rhif cyfrif Ardrethi Annomestig.

MasterCard / Visa / Switch / Solo / Deltacard

Gallwch dalu’n flynyddol neu fisol gan ddefnyddio’r cardiau hyn dros y ffôn:

  • 01446 709564

neu yng Nghyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU.

 

Problemau Talu

Os ydych yn cael trafferth talu eich Ardrethi Busnes/Ardreth Annomestig Genedlaethol, gallwn ddod i gytundeb gyda chi.

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor:

  • 01446 709299

Yn ysgrifenedig: Y Cyfarwyddwr Adnoddau, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU