Cost of Living Support Icon

 

GBOT English Brochure 2022-23 web header welsh

 

Yn ôl ar y Trywydd lawn!

 

Cyrsiau YN RHAD AC AM DDIM wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru yn benodol i helpu unigolion cymwys i fynd yn ôl i’r gweithle a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd am swyddi.

 

 

Sut mae cofrestru?

Bydd cofrestriadau'n cael eu cymryd drwy apwyntiad yn unig.

Anfonwch e-bost neu ffoniwch yn y lle cyntaf i gofrestru eich diddordeb. 

  • 01446 733762
Noder y rhoddir blaenoriaeth i ddysgwyr cymwys.

Cyfleoedd Dysgu Hyblyg

 

Cadwch olwg ar ein Cyrsiau Dysgu o Bell ê gyda'r cyfle i ddysgu ar eich cyflymder eich hun, gyda chymorth ar-lein a thiwtorialau!

 

Mae'r dull hyblyg hwn yn ffordd ddelfrydol o ddysgu o amgylch eich teulu ac ymrwymiadau gwaith. Bydd cymorth ar gael i'ch helpu i ddysgu gan ddefnyddio eich dyfeisiau digidol.

 

Byddant yn gwella eich sgiliau, cymwysterau a magu eich hyder ar gyfer dechreuad newydd. Mae ein cyrsiau yn anffurfiol ac yn addas i bawb. Mae ein tiwtoriaid yn gyfeillgar a chymwynasgar.

 

Mae'r cyrsiau am ddim i'r rheiny sydd naill ai:

  • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant.

  • Yn derbyn budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth).

  • Yn chwilio am waith neu’n ceisio cyfleoedd gwell o ran cyflogaeth.

  • Cymhwyster Lefel 2.