gbot-logo2

Cyrsiau Ailgydio 

Canolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Mae’r cyrsiau AM DDIM hyn wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru ac wedi’u dylunio i gefnogi unigolion cymwys i ddychwelyd i gyflogaeth a manteisio ar eu cyfleoedd o ran swyddi. 

 

Byddant yn gwella eich sgiliau, cymwysterau a magu eich hyder ar gyfer dechreuad newydd. Mae ein cyrsiau yn anffurfiol ac yn addas i bawb. Mae ein tiwtoriaid yn gyfeillgar a chymwynasgar. 

  • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 
  • Yn derbyn budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth). 
  • Yn chwilio am waith neu’n ceisio cyfleoedd gwell o ran cyflogaeth. 
  • Cymhwyster Lefel 2. 

 

 

Creche

Mae creche AM DDIM ar gael i rieni a gofalwyr sy’n mynychu dosbarthiadau yn ystod y dydd yng Nghanolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Palmerston a Chanolfan Dysgu Agored y Fro.

 

Mae creches yn gwbl gofrestredig i fabanod a phlant rhwng chwe wythnos oed i bum mlwydd oed, ac maen nhw’n cael eu rhedeg gan staff cymwys.

 

Mae'r creche ar gael am sawl sesiwn, ond holwch y canolfannau ynghylch argaeledd.

 

DS: Rhaid archebu lleoedd creche wrth gofrestru. Darperir creche cyhyd â bod digon o blant ar gyfer y creche.