YN OL AR Y TRYWYDD IAWN!

Canolfan Ddysgu Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762
  • Email
  • Facebook
  • Twitter

 

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd Cyrsiau'r Fro ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall, mae'r holl ddosbarthiadau wedi'u canslo.

 

Mae’r cyrsiau AM DDIM hyn wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru ac wedi’u dylunio i gefnogi unigolion cymwys i ddychwelyd i gyflogaeth a manteisio ar eu cyfleoedd o ran swyddi. 

 

Byddant yn gwella eich sgiliau, cymwysterau a magu eich hyder ar gyfer dechreuad newydd. Mae ein cyrsiau yn anffurfiol ac yn addas i bawb. Mae ein tiwtoriaid yn gyfeillgar a chymwynasgar. 

  • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 
  • Yn derbyn budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth). 
  • Yn chwilio am waith neu’n ceisio cyfleoedd gwell o ran cyflogaeth. 
  • Cymhwyster Lefel 2.