Gweithdai Sgiliau Digidol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

digital skills workshops RS

Gweithdai Sgiliau Digidol

Mae sgiliau digidol yn dod yn fwyfwy pwysig ym mhob ran o’n bywydau.

 

Gweithdai Sgiliau Digidol

saturday digital skills workshops RS

Gweithdy Sgiliau Digidol Dydd Sadwrn

Delfrydol i’r rhai sydd mewn cyflogaeth ac a hoffai ddiweddaru eu sgiliau digidol. 

 

Gweithdy Sgiliau Digidol Dydd Sadwrn

digital skills for the office RS

Sgiliau Digidol ar Gyfer y Swyddfa

Defnyddio Sgiliau Digidol ar gyfer busnes; sgiliau swyddfa cyffredinol e.e. anfonebu, hawliadau arian parod, incwm a gwariant ac ati. 

 

Sgiliau Digidol ar Gyfer y Swyddfa

digital devices and tools RS

Teclynnau a Thechnolegau Digidol

Dysgu sut i wneud yn fawr o’ch teclynnau digidol.

 

Teclynnau a Thechnolegau Digidol

digital literacy RS

Llythrennedd Digidol

Mae sgiliau digidol yn dod yn fwyfwy pwysig ym mhob ran o’n bywydau.

 

Llythrennedd Digidol