Dulliau Datblygiad Personol - Mae Amdanoch Chi!

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau datblygiad personol.

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

personal development toolkit RS

Dulliau Datblygiad Personol

Bydd ein pecyn cymorth datblygiad personol yn helpu i feithrin eich hyder a'ch hunan-barch a gwella eich sgiliau cyfathrebu. 

 

Dulliau Datblygiad Personol

bsl RS

Iaith Arwyddion Prydain

Bydd y cwrs yn dysgu hanfodion Iaith Arwyddion Prydain i chi a fydd yn eich helpu i gyfathrebu â’r rheiny â nam ar eu clyw yn y teulu, yn y gymuned, yn y gweithlu ac wrth wirfoddoli. 

 

Iaith Arwyddion Prydain