Dysgu Anffurfiol

Mae'r cyrsiau camau cyntaf am ddim yn rhoi'r cyfle i chi roi cynnig ar sgiliau newydd, adeiladu hyder, ystyried cyfleoedd eraill.

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

woodwork RS

Gwaith Coed

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer sylfaenol yn ddiogel i wneud gwaith sylfaenol cartref a gwaith coed. 

 

Gwaith Coed

sugarcraft RS

Crefft Siwgr

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ac offer i lunio amrywiaeth o gacennau tymhorol. 

 

Crefft Siwgr 

 

vegetables RS

Tyfwch eich Ffrwythau a'ch Llysiau eich hun

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i blannu, meithrin a thyfu eich ffrwythau, eich perlysiau a'ch llysiau eich hun. 

 

Tyfwch eich Ffrwythau a'ch Llysiau eich hun