Sgiliau Sylfaenol

Rydym yn cynnig cyrsiau sgiliau sylfaenol AM DDIM i oedolion mewn darllen, ysgrifennu, mathemateg a chyfrifiadura.

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Os ydych am wella eich sgiliau neu os nad oes cymwysterau gennych, dyma’r lle i ddechrau.

 

essential skills RS

Gweithdai Sgiliau Sylfaenol (Mathemateg a Saesneg)

Mae Sgiliau Sylfaenol yn eich helpu i wneud y gorau o’ch bywyd ac yn y gweithle.

 

Gweithdai Sgiliau Sylfaenol

moneysise RS

Deall Arian

Dysgwch sut i reoli eich arian, cyllideb eich cartref a biliau ynni. 

 

Deall Arian