Iechyd a Lles

Gall y cyrsiau ymrymusol AM DDIM hyn wella ansawdd bywyd unigolion a effeithiwyd gan broblemau iechyd meddwl.

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

confidence 1

Magu Hyder

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl a hoffai fod yn fwy hyderus a rhoi hwb i'w hunan-barch. 

 

Magu Hyder

Pottery

Crochenwaith a Gwaith Serameg

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu technegau adeiladu â’r dwylo fel torchi, adeiladu slabiau, mowldio'r wasg a sut i daflu ar olwyn crochenydd.

 

Crochenwaith a Gwaith Serameg