Sgiliau ar Gyfer y Gweithle

Amrywiaeth o gyrsiau cyflwyniadol ar gyfer y gweithle, gwirfoddoli neu ar gyfer eich datblygiad personol, gyda'r cyfle i ystyried symud ymlaen i addysg a hyfforddiant pellach. 

 

Canolfan Ddysgu Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

  • 01446 733762

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu.

 

employable me!

Cyflogwch Fi!

Bydd y cwrs pum wythnos hwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau, ennill cymwysterau defnyddiol i’w hychwanegu at eich CV, yn ogystal â’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus ac ystyried eich cyfleoedd.

 

Cyflogwch Fi!

intro to childcare RS

Cyflwyniad i Ofal Plant

Mae'r cwrs cyflwyniadol hwn yn addas i rieni a'r rheiny sy'n ystyried cyflogaeth yn y maes gofal plant.

 

Cyflwyniad i Ofal Plant