Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

 

Skip to content

Swyddi Gwag

Cymerwch olwg ar yr holl swyddi gwag presennol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd (Uchelgeisiol, Agored, Gyda’n gilydd, Balch) ac sydd mor angerddol ag yr ydym ni am gynnig gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

Penarth Pier Sunset

Gyrfaoedd gyda Chyngor Bro Morgannwg

Porwch drwy'r swyddi gwag presennol, sefydlwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.

Success stories

Pam gweithio i ni

Mae arnom angen pobl dalentog i ddarparu gwasanaethau i drigolion Bro Morgannwg.  Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig pecyn buddion deniadol.

Diversity and inclusion

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith ein gweithlu.

 

 Trailblazer status

Oeddech chi'n gwybod ein bod wedi derbyn Statws Arloesi Race Equality Matters?

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn statws Awdurdod Arloesi Race Equality Matters (REM) i gydnabod ei waith yn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol drwy greu Mannau Diogel.

 Work Welsh logo

Oeddech chi’n gwybod ein bod wedi ymuno â’r cynllun Cymraeg Gwaith?

Rydym yn annog ein staff yn gryf i ddysgu Cymraeg. Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith yn ein helpu i gefnogi staff i ddysgu Cymraeg ac yn annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

 

Swyddi gwag presennol

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag diweddaraf, crëwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais Cymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol.