Dewis addysg cyfrwng cymraeg a adnoddau ar gyfer rhieni / Welsh-medium education and resources for parents

Waeth pa iaith a siaradwch gartref, gall addysg Gymraeg roi cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i’ch plentyn / Whatever language you speak at home, Welsh-medium education can give your child additional opportunities, experiences and skills. 

 

 

Caneuon / Songs

 

 

 

 

 

Astudiaethau achos / Case Studies

 

 

 

Dilyniant i addysg uwchradd / Progression to Secondary education 

 

  

 

 

 

Sgiliau / Skills