Cost of Living Support Icon

Retail assistant
Помічник в роздрібній торгівлі

 

About working as a retail assistant
Про роботу працівника в роздрібній торгівлі

 

 • What does a retail assistant do?

  Що робить помічник роздрібної торгівлі?

  A retail assistant works in a shop. They carry out a variety of tasks:

  Помічники роздрібної торгівлі працюють в магазинах. Вони виконують різноманітні завдання такі як:

  • restocking shelves to make sure that everything is available

   Поповнювати полиці, та слідкувати щоб все було в наявності

  • helping customers find items they are looking for

   Допомагати клієнтам знайти потрібні їм речі

  • taking payment from customers

   Розраховувати клієнтів

   

  Retail assistants are usually part of a team that helps make the shop as inviting as possible for customers. In a large shop, a retail assistant may have a specific role, for example working on the cash register. In a small shop, a retail assistant will have to carry out a variety of roles. This can include keeping the shop clean.

  Роздрібні консультанти зазвичай є частиною команди, яка допомагає зробити магазин максимально привабливим для клієнтів. У великому магазині працівник може виконувати певну роль, наприклад, працювати за касою. Якщо магазин невеличкий, то працівник повинен буде виконувати різноманітні ролі. Це може включати утримання магазину в чистоті.

   

  As shops can be open seven days a week – and they are often open in the evenings - retail assistants need to be flexible about when they work. Some shops also need staff at night, when they carry out important tasks such as restocking the shelves.
  Оскільки магазини можуть бути відкриті 7 днів на тиждень і вони часто відкриті ввечері, працівники в цій сфері мають бути гнучкими до графіку роботи. Також в магизинах іноді потрібно бути вночі, щоб поповнювати полиці, та виконувати різноманітні завдання.

   

  Health and safety is very important in any workplace. It is vital to think about how you would keep your working environment safe – for yourself and shop customers. Keep an eye out for trip hazards, watch out for young children.

  Здоров’я та безпека дуже важливі на будь-якому робочому місці. Важливо щоб ваше робоче середовище було безпечне для вас та для клієнтів. Слідкуйте за маленькими дітьми.

   

 • What are the career opportunities?

  Які кар’єрні можливості?

  Many shop managers have started their careers as retail assistants and have then progressed to senior roles within their companies. Large companies like to have the reputation for promoting from within their existing workforce. This helps with recruitment.

  Багато керівників починали свою кар’єру з посади помічника з роздрібної торгівлі, а згодом досягли вищих посад. Великі компанії часто практикують просування своїх працівників в кар’єрі. Це допомагає вербувальникам.

   

  In a small shop, your manager is usually the owner. This means that they will take a personal interest in your professional development. They may offer you more interesting and responsible work, once you have shown them your potential.

   У невеликому магазині керівником зазвичай є власник. Він буде безпосередньо зацікавлений у вашому професійному розвитку.Він може запропонувати вам більш цікаву та відповідальну роботу якщо ви себе гарно зарекомендуєте.

 • What are my rights and responsibilities?

  Які мої права та обов’язки?

  In the UK, the national minimum wage is set by the government. All businesses must pay this.

  У Великобританії мінімальна заробітня плата встановлюється урядом. Усі роботодавці мають платити не менше встановленого мінімуму.

   

  All jobs have standards that must be met to do the job well. When you start a job, your employer will clearly explain these to you and tell you how they will support you to meet these standards.

  На будь-якій роботі є свої певні стандарти, яких необхідно дотримуватись, задля виконання роботи правильно. Коли починаєте працювати, ваш роботодавець має вам пояснити всі правила, щоб ви могли відповідати всім заявленим стандартам.

   

  All jobs include a contract which lists things like:

   Усі вакансії включають договір, у якому перераховано: 

  • your responsibilities

   Ваша відповідальність

  • your employers responsibilities

   Відповідальність вашого роботодавця

  • the number of hours you have to work every week

   Кількість годин, які ви маєте працювати щотижня

   

  This is also your protection. For example, a shop has opening hours; it does not want to close for any of this time. To cover for other staff who are on holiday or ill, your employer may ask you to work extra hours. You are not obliged to agree to this. Obviously, you want good relations with your employer, but sometimes you may have other plans.

  Контракт є вашим захистом. Наприклад, якщо магазин маючи робочі години, не закривається вчасно і роботодавець хоче щоб ви працювали замість працівників які зараз у відпустці або хворіють і просить працювати додаткові години. Ви не зобов’язані на це погоджуватись. Хороші відносини з роботодавцем це важливо, але у вас можуть бути свої плани.

 

Useful phrases
Корисні фрази

 

Hello

Привіт

 

Good morning

Доброго ранку

 

Good afternoon

Доброго дня

 

Good evening

Доброго вечора 

 

How are you?

Як справи?

 

Goodbye

Допобачення

 

Have a nice day

Гарного дня!

 

 

Useful words

Корисні слова

 

 • Retail assistant
  Помічник в роздрібній торгівлі

  Opening hours

  Години роботи

   

  Opening time

  Час відкриття

   

  Closing time

  Час закриття

   

  Staff rota

  Склад персоналу

   

  Delivery

  Доставка

   

  Stock

  Запас

   

  Stockroom/in the back

  Склад

   

  Breakroom

  Кімната відпочинку

   

  Stock check

  Перевірка запасів

   

  Chain of stores

  Мережа магазинів

   

  Franchise

  Франшиза

   

  Independent store

  Незалежний магазин

   

  Department store

  Універмаг

   

  Customer service

  Обслуговування клієнтів

   

  Customer

  Замовник, клієнт

   

  Manager

  Менеджер

   

  Cash register/checkout/till

  Каса

   

  Aisle

  Прохід

   

  Cashier

  Касир

   

  Shelf

  Полиця

   

  Trolley

  Візок

   

  Basket

  Кошик

   

  Shopping bag

  Сумка для покупок

   

  Receipt

  Чек