Cost of Living Support Icon

Cynorthwyydd Manwerthu
Помічник в роздрібній торгівлі

 

Ynglŷn â gweithio fel cynorthwyydd manwerthu

Про роботу працівника в роздрібній торгівлі

 

 • Beth mae cynorthwyydd manwerthu yn ei wneud?

  Що робить помічник роздрібної торгівлі?

  Mae cynorthwyydd manwerthu yn gweithio mewn siop. Mae'n cyflawni amrywiaeth o dasgau.

  Помічники роздрібної торгівлі працюють в магазинах. Вони виконують різноманітні завдання такі як:

  • ail-lenwi silffoedd i wneud yn siŵr bod popeth ar gael

   Поповнювати полиці, та слідкувати щоб все було в наявності

  • helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i eitemau maen nhw’n chwilio amdanyn nhw

   Допомагати клієнтам знайти потрібні їм речі

  • cymryd taliad gan gwsmeriaid

   Розраховувати клієнтів

   

  Fel arfer mae cynorthwywyr manwerthu yn rhan o dîm sy'n helpu i wneud y siop mor groesawgar â phosib i gwsmeriaid. Mewn siop fawr, efallai y bydd gan gynorthwyydd manwerthu rôl benodol, er enghraifft gweithio ar y til talu. Mewn siop fach, bydd yn rhaid i gynorthwyydd manwerthu gyflawni amrywiaeth o rolau. Gall hyn gynnwys cadw'r siop yn lân.

  Роздрібні консультанти зазвичай є частиною команди, яка допомагає зробити магазин максимально привабливим для клієнтів. У великому магазині працівник може виконувати певну роль, наприклад, працювати за касою. Якщо магазин невеличкий, то працівник повинен буде виконувати різноманітні ролі. Це може включати утримання магазину в чистоті.

   

  Gan fod siopau yn gallu bod ar agor saith diwrnod yr wythnos - ac maen nhw'n aml ar agor gyda'r nos - mae angen i gynorthwywyr manwerthu fod yn hyblyg ynglŷn â phryd maen nhw'n gweithio. Mae angen staff ar rai siopau yn y nos hefyd, pan fyddan nhw'n cynnal tasgau pwysig fel ail-lenwi'r silffoedd.

  Оскільки магазини можуть бути відкриті 7 днів на тиждень і вони часто відкриті ввечері, працівники в цій сфері мають бути гнучкими до графіку роботи. Також в магизинах іноді потрібно бути вночі, щоб поповнювати полиці, та виконувати різноманітні завдання.

   

  Mae iechyd a diogelwch yn bwysig iawn mewn unrhyw weithle. Mae'n hanfodol meddwl sut y byddech chi'n cadw'ch amgylchedd gwaith yn ddiogel - i chi ac i gwsmeriaid y siop. Gofalwch rhag peryglon baglu, a gwyliwch am blant ifanc.

  Здоров’я та безпека дуже важливі на будь-якому робочому місці. Важливо щоб ваше робоче середовище було безпечне для вас та для клієнтів. Слідкуйте за маленькими дітьми.

   

 • Beth yw’r cyfleoedd gyrfa?

  Які кар’єрні можливості?

  Mae llawer o reolwyr siopau wedi dechrau eu gyrfaoedd fel cynorthwywyr manwerthu ac yna wedi symud ymlaen i rolau uwch o fewn eu cwmni. Mae cwmnïau mawr yn hoffi cael enw da am ddyrchafu o fewn eu gweithlu presennol. Mae hyn yn helpu gyda recriwtio.

  Багато керівників починали свою кар’єру з посади помічника з роздрібної торгівлі, а згодом досягли вищих посад. Великі компанії часто практикують просування своїх працівників в кар’єрі. Це допомагає вербувальникам.

   

  Mewn siop fach, eich rheolwr yw'r perchennog fel arfer. Mae hyn yn golygu y bydd diddordeb personol ganddyn nhw yn eich datblygiad proffesiynol. Efallai y byddan nhw'n cynnig gwaith mwy diddorol a chyfrifol i chi, ar ôl i chi ddangos eich potensial.

   У невеликому магазині керівником зазвичай є власник. Він буде безпосередньо зацікавлений у вашому професійному розвитку.Він може запропонувати вам більш цікаву та відповідальну роботу якщо ви себе гарно зарекомендуєте.

 • Beth yw fy hawliau a chyfrifoldebau?

  Які мої права та обов’язки?

  Yn y DU, y llywodraeth sy’n gosod yr isafswm cyflog cenedlaethol. Rhaid i bob busnes dalu hyn.

  У Великобританії мінімальна заробітня плата встановлюється урядом. Усі роботодавці мають платити не менше встановленого мінімуму.

   

  Mae gan bob swydd safonau y mae'n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Pan fyddwch chi'n dechrau swydd, bydd eich cyflogwr yn esbonio'r rhain yn glir i chi ac yn dweud wrthych sut y bydd yn eich cefnogi i gwrdd â'r safonau hyn.

  На будь-якій роботі є свої певні стандарти, яких необхідно дотримуватись, задля виконання роботи правильно. Коли починаєте працювати, ваш роботодавець має вам пояснити всі правила, щоб ви могли відповідати всім заявленим стандартам.

   

  Mae pob swydd yn cynnwys contract sy'n rhestru pethau fel:

   Усі вакансії включають договір, у якому перераховано: 

  • eich cyfrifoldebau

   Ваша відповідальність

  • cyfrifoldebau eich cyflogwyr

   Відповідальність вашого роботодавця

  • nifer yr oriau y mae’n rhaid i chi eu gweithio bob wythnos

   Кількість годин, які ви маєте працювати щотижня

   

  Dyma eich amddiffyniad hefyd. Er enghraifft, mae gan siop oriau agor; nid yw’n dymuno cau unrhyw bryd o fewn yr oriau hyn. Er mwyn cyflenwi absenoldeb staff eraill sydd ar wyliau neu'n sâl, efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio oriau ychwanegol. Nid oes rheidrwydd arnoch i gytuno i hyn. Yn amlwg, rydych chi eisiau perthynas dda â'ch cyflogwr, ond weithiau efallai bod gennych chi gynlluniau eraill.

  Контракт є вашим захистом. Наприклад, якщо магазин маючи робочі години, не закривається вчасно і роботодавець хоче щоб ви працювали замість працівників які зараз у відпустці або хворіють і просить працювати додаткові години. Ви не зобов’язані на це погоджуватись. Хороші відносини з роботодавцем це важливо, але у вас можуть бути свої плани.

 

Ymadroddion defnyddiol

Корисні фрази

 

Helo

Привіт

 

Bore da

Доброго ранку

 

Prynhawn da

Доброго дня

 

Noswaith dda

Доброго вечора 

 

Sut ’dych chi?

Як справи?

 

Hwyl fawr

Допобачення

 

Mwynhewch eich diwrnod

Гарного дня!

 

 

Geiriau defnyddiol

Корисні слова

 

 • Cynorthwyydd Manwerthu
  Помічник в роздрібній торгівлі

  Oriau agor

  Години роботи

   

  Amser agor

  Час відкриття

   

  Amser cau

  Час закриття

   

  Rota staff

  Склад персоналу

   

  Dosbarthu

  Доставка

   

  Stoc

  Запас

   

  Ystafell stoc/tu cefn

  Склад

   

  Ystafell egwyl

  Кімната відпочинку

   

  Gwirio stoc

  Перевірка запасів

   

  Cadwyn o siopau

  Мережа магазинів

   

  Rhyddfraint

  Франшиза

   

  Siop annibynnol

  Незалежний магазин

   

  Siop adrannol

  Універмаг

   

  Gwasanaeth cwsmeriaid

  Обслуговування клієнтів

   

  Cwsmer

  Замовник, клієнт

   

  Rheolwr

  Менеджер

   

  Til talu

  Каса

   

  Eil

  Прохід

   

  Ariannydd

  Касир

   

  Silff

  Полиця

   

  Troli

  Візок

   

  Basged

  Кошик

   

  Bag siopa

  Сумка для покупок

   

  Derbynneb

  Чек