Cost of Living Support Icon

Gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty

Покоївка в готелі 

 

 

Ynglŷn â bod yn weithiwr cadw tŷ mewn gwesty

Про роботу Покоївка в готелі

 

 

Lauren Stephens, HR Manager, voco St David's Hotel

Diolch o galon i Lauren Stephens, Rheolwr AD yng ngwesty voco Dewi Sant, am ei holl help gyda’r Pasbort Iaith – eich tocyn i weithio.

 

Щиро дякую Лорен Стівенс, менеджеру з персоналу voco St David’s Cardiff, за її допомогу з мовним паспортом — вашим квитком на роботу.

 

 • Beth mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn ei wneud?

  Що робить Покоївка в готелі?

  Mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn helpu i sicrhau bod ystafelloedd ac ardaloedd eraill y gwesty yn lân drwy'r amser. Fel arfer bydd disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn cynnwys:

  Покоївка в готелі допомагає пересвідчитись в тому, що всі кімнати та інші частини готелю чисті та готові до прийому гостей. Зазвичай в обов’язки покоївки входить:

  • gwisgo gwelyau
   Заміна постільної білизни
  • rhoi tywelion glân yn lle rhai sydd wedi’u defnyddio
   Заміна рушничків 
  • hwfro carpedi
   Прибирання пилососом
  • glanhau a diheintio ystafelloedd ymolchi
   Прибирання та дезінфекція ванної кімнати
  • gosod nwyddau ymolchi a ddarperir gan y gwesty
   Заміна предметів особистої гігієни, які надаються готелем

   

  Dylai gweithiwr cadw tŷ chwilio am eitemau y gallai gwestai fod wedi eu gadael ar ôl. Mae'r rhain yn cael eu rhoi yn y dderbynfa fel bod modd cysylltu â'r gwestai a threfnu dychwelyd yr eitemau coll.

  До обов'язків покоївки також входить повернення забутих гостями речей на рецепцію готелю. В таких випадках адміністрація готелю зв'яжеться з гостем та поверне забуті речі гостям.


  Mae gweithwyr cadw tŷ fel arfer yn rhan o dîm, dan oruchwyliaeth y rheolwr cadw tŷ. Bydd y rheolwr yn paratoi amserlen lanhau er mwyn sicrhau bod modd glanhau pob ystafell o fewn yr amser sydd ar gael rhwng amser gadael un set o westeion ac amser cyrraedd set newydd o westeion i’r ystafell. Mae gan bob gwesty safonau glendid uchel iawn.

  Економки, як правило, є частиною команди, якою керує менеджер. Менеджер підготує графік прибирання, щоб гарантувати, що всі кімнати можна буде прибрати протягом доступного часу між однією групою гостей, які залишають кімнату, і новою групою гостей, які прибувають. У всіх готелях дуже високі стандарти чистоти.


  Gall disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ hefyd gynnwys cadw rhannau eraill o'r gwesty yn lân. Gallai hyn gynnwys ystafelloedd cynadledda, cynteddau a choridorau. Gall hefyd gynnwys glanhau'r dodrefn a'r ffenestri. Gall gweithwyr cadw tŷ hefyd weithio mewn adran golchi dillad gwesty lle maen nhw’n golchi ac yn sychu llieiniau fel tywelion a chynfasau gwely, ac ail-lenwi cartiau llieiniau.

  Опис роботи економки також може передбачати підтримання чистоти в інших частинах готелю, таких як конференц-зали, вестибюлі та коридори. Це також може включати чищення меблів і миття вікон. Економки також можуть працювати у відділі пральні готелю, де вони перуть і сушать білизну, наприклад рушники та простирадла, а також поповнюють запаси візків для білизни на додаток до своїх обов’язків з прибирання.


  Gall oriau gwaith gweithwyr cadw tŷ fod yn amrywiol a chynnwys shifftiau penwythnos. Gall gwaith cadw tŷ fod yn gorfforol heriol ac yn gyflym.

  Графік роботи економок може бути різноманітним і включати зміни у вихідні. Зауважте, що прибирання може бути фізично важким і владатися в певний час.


  Mae'n bwysig meddwl sut i gadw'ch amgylchedd gwaith yn ddiogel - i chi a'ch gwesteion gwesty. Dylech chi chwilio am unrhyw beryglon cyn i chi adael pob ystafell yr ydych wedi'i glanhau.

  Важливо подумати про те, як забезпечити безпечне робоче середовище – для вас і гостей вашого готелю. Важливо перевірити наявність будь-яких небезпек перед тим, як покинути кожну кімнату, яку ви прибирали.

 • Beth yw’r cyfleoedd gyrfa?

  Які кар’єрні можливості?

  Mae cwmnïau mawr yn hoffi dyrchafu o fewn eu gweithlu presennol gan fod hyn yn helpu gyda recriwtio a chadw staff. Mae gwestai'n rhoi pwyslais mawr ar adborth gan eu gwesteion, ac mae hyn yn eu helpu i asesu perfformiad staff. Dyma pam ei bod hi mor hanfodol i bob ystafell rydych chi'n ei glanhau i fod o'r un safon uchel.

  Великі компанії люблять просувати та підвищувати своїх співробітників, оскільки це сприяє утриманню персоналу. Готелі приділяють велику увагу відгукам своїх гостей, і це допомагає їм оцінювати роботу персоналу. Ось чому так важливо, щоб кожна кімната, яку ви прибираєте, відповідала однаковому високому стандарту.

   

  Yn aml mae gan westai mawr weithlu cosmopolitaidd sy'n adlewyrchu amrywiaeth y gwesteion y maen nhw'n eu croesawu i'w hystafelloedd. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu a bydd yn sicr yn eich helpu i ddysgu mwy o Saesneg. Bydd ganddyn nhw empathi gyda chi gan eu bod nhw wedi gorfod dysgu Saesneg hefyd.

  Великі готелі часто мають багато іноземців в штаті. Це допоможе вам освоїтися і, безумовно, допоможе вивчити більше англійської мови. Вони будуть співчувати вам, тому що їм також довелося вивчати англійську.

 • Beth yw fy hawliau a chyfrifoldebau?

  Які ваші права та обов'язки?

  Yn y DU, y llywodraeth sy’n gosod yr isafswm cyflog cenedlaethol. Rhaid i bob busnes dalu hyn.

  У Великобританії національна мінімальна заробітна плата встановлюється урядом. Таку суму повинні платити всі підприємства. Нижче визначеної ставки зарплатня бути не може.

   

  Mae gan bob swydd safonau y mae'n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Pan fyddwch chi'n dechrau swydd, bydd eich cyflogwr yn esbonio'r rhain yn glir i chi ac yn disgrifio sut y bydd yn eich cefnogi i gwrdd â'r safonau hyn.

  Кожна робота має стандарти, яких необхідно дотримуватися, щоб виконувати роботу добре. Коли ви починаєте роботу, ваш роботодавець чітко пояснить вам це та опише, як він підтримуватиме вас, щоб ви відповідали цим стандартам.

   

  Mae unrhyw swydd yn cael ei rheoli gan gontract sy'n nodi eich cyfrifoldebau - fel faint o oriau y mae disgwyl i chi eu gweithio bob wythnos - a rhai eich cyflogwr. Dyma eich amddiffyniad hefyd. Er enghraifft, gall gwesty fod ar agor 24 awr y dydd; nid yw’n dymuno cau unrhyw bryd o fewn yr oriau hyn. Er mwyn cyflenwi absenoldeb staff eraill sydd ar wyliau neu'n sâl, efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio oriau ychwanegol, ond nid oes rheidrwydd arnoch i gytuno. Yn amlwg, rydych chi eisiau perthynas dda â'ch cyflogwr, ond weithiau efallai bod gennych chi gynlluniau eraill.

  Будь-яка робота регулюється контрактом, який визначає ваші обов’язки – наприклад, скільки годин ви повинні працювати щотижня – і обов’язки вашого роботодавця. Це теж ваш захист. Наприклад, готель може працювати 24 години на добу. Щоб компенсувати інших співробітників, які перебувають у відпустці або хворіють, ваш роботодавець може попросити вас відпрацювати додаткові години, ви не зобов’язані погоджуватися. Очевидно, ви хочете мати хороші стосунки зі своїм роботодавцем, але іноді у вас можуть бути інші плани.

 

Stori Iryna

Історія Ірини

 

Iryna - hotel housekeeper testimonial

Pan ddes i draw i weithio yng ngwesty Dewi Sant, roedd fy Saesneg ar lefel elfennol iawn, roedd yn rhaid i mi gyfathrebu gyda chymorth cyfieithydd ar y ffôn. Nawr rydyn ni'n defnyddio ymadroddion a geiriau sylfaenol ac rwy'n deall y geiriau syml i'w gofyn i fy nghydweithwyr.

Коли я прийшла працювати в готель, моя англійська була на дуже низькому рівні, доводилося спілкуватися за допомогою перекладача в телефоні. В роботі ми користуємось базовими фразами та словами, а якщо щось незрозуміло, я завжди можу спитати своїх колег.

 

Mae dysgu iaith yn digwydd wrth gyfathrebu â chydweithwyr bob dydd.  Hefyd gwrando ar fy rheolwyr yn siarad mewn cyfarfodydd ac yn y swyddfa.  Maent bob amser yn glir ac yn syml ac yn defnyddio iaith y corff i fynegi'r ystyr weithiau.  Dw i'n gwylio'r teledu gyda'r nos.  Mae llawer o fy nghydweithwyr yn gwneud dosbarthiadau Saesneg yn eu hamser hamdden. 

Вивчаю мову щодня, просто спілкуючись з колегами. Також слухаю розмови моїх менеджерів на зустрічах і в офісі. Вони завжди зрозумілі та прості і іноді використовують жести та мову тіла, щоб пояснити значення. Вечорами дивлюся телевізор. Багато моїх колег додатково вивчають англійську на курсах у вільний від роботи час.

 

Yn y tîm cefais groeso da, cyfeillgar, helpodd pawb i sicrhau ein bod yn hapus ac yn gyfforddus.

У колективі мене прийняли доброзичливо, всі допомагали, щоб нам було комфортно і зручно.

 

Mae swydd dda, fel rwy’n ei ddeall, yn cynnwys cyfathrebu â chydweithwyr mewn lleoliad mawreddog a hardd a'r cyfle i ennill arian. Mae'r swydd hon yn rhoi annibyniaeth i mi.

Що мені подобається? Хороша робота, спілкування з людьми, в престижному і красивому місці. І головне, ця робота дає мені фінансову незалежність.

 

Ymadroddion defnyddiol

Корисні фрази

 

Helo

Привіт

 

Bore da

Доброго ранку

 

Prynhawn da

Доброго дня

 

Noswaith dda

Доброго вечора 

 

Sut ’dych chi?

Як справи?

 

Hwyl fawr

Допобачення

 

Mwynhewch eich diwrnod

Гарного дня!

 

 

Geiriau defnyddiol

Корисні слова

 

 • Ystafell wely
  Спальня

   

  Bwrdd ochr

  Журнальний столик

   

  Rhesel cas dillad

  Тримач для валізи

   

  Llenni

  Штори

   

  Drws

  Двері

   

   

  Gwely
  Ліжко

   

  Duvet

  Тепла ковдра

   

  Cynfas

  Простирадло

   

  Gobennydd

  Подушка

   

  Clustog

  Диванна подушка

   

  Blanced

  Покривало

   

  Bwrdd wrth ymyl y gwely

  Стіл біля ліжка

   

  Lamp wrth ymyl y gwely

  Приліжкова лампа

   

   

  Cwpwrdd dillad

   

  Cambren

  Вішалка

  Bwrdd smwddio

  Прасувальна дошка

  Haearn

  Праска

  Bag golchi dillad

  Мішок для прання

   

   

  Hambwrdd te
  Чайний піднос

   

  Tegell

  Чайник

   

  Te

  Чай

   

  Coffi

  Кава

   

  Siwgr

  Цукор

   

  Bisgedi

  Печиво

   

   

  Teledu
  Телевізор

   

  Teclyn rheoli’r teledu

  Дистанційка

Bedroom - Ukrainian CY

 

 • Ystafell ymolchi
  Ванна кімната

   

  Drych

  Дзеркало

   

  Bidet

  Біде

   

  Bin sbwriel

  Смітник

   

  Baddon

  Ванна

   

  Tapiau

  Крани

   

  Mat baddon

  Килимок для ванної

   

  Sebon

  Мило

   

  Siampŵ

  Шампунь

   

   

  Cawod

  Душ

   

  Sebon

  Мило

   

  Siampŵ

  Шампунь

   

  Toiled

  Туалет

   

  Sedd toiled

  Сидіння туалету

   

  Papur tŷ bach

  Туалетний папір

   

   

  Rhesel tywelion

  Сушарка для рушників

   

  Tywelion

  Рушники

   

   

  Sinc

  Раковина

   

  Tapiau

  Крани

   

  Sebon

  Мило

Bathroom - Ukrainian CY