Top

Brig

ESOL - Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Canolfan Ddysgu'r Fro

Llawr Cyntaf, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW

Mae gennym lawer o fyfyrwyr sy’n astudio Saesneg fel iaith ychwanegol. Os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi, gall y cyrsiau hyn eich helpu.

 

Mae angen Saesneg arnaf ar gyfer fy fisa

Byddwch yn astudio ac yn ymarfer yr iaith y bydd arnoch ei hangen yn eich bywyd bob dydd, i ymgartrefu yn y DU, Dinasyddiaeth, gwaith ac addysg.

 

Allaf i sefyll arholiadau?

Gweithiwch i ennill tystysgrifau mewn Siarad a Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu o Lefel Mynediad 1 i Lefel 2. Byddwn yn sicrhau eich bod mewn dosbarth o'r lefel gywir i chi.

 

Pryd gallaf i ddechrau?

Gallwch ddechrau unrhyw bryd. Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, diwrnodau ac amseroedd.

esol logo 2

 

 

course
Teitl y CwrsDyddAmser

Pob lefel, Dechreuwyr i Lefel 2

Pob diwrnod

9.30am - 12:00pm

ESOL Lefel 1/2 Nos Llun 6.30pm - 9.30pm

Cost

Mae costau’n amrywio  ond mae ffioedd cofrestru yn dechrau ar £20. Dewch â'ch pasbort a fisa pan fyddwch yn ymweld â ni er mwyn i chi beidio â thalu.