Top

Brig

Trafnidiaeth

Gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer amryw wasanaethau trafnidiaeth ledled Bro Morgannwg gan gynnwys trafnidiaeth ysgol a chyhoeddus. 

 

 

Speech bubbles

Arolwg Barn Trafnidiaeth Cyhoeddus

Diben yr arolwg hwn yw cael barn defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus ar wasanaethau a ddarperir ym Mro Morgannwg yn unig.

 

Os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ym Mro Morgannwg, naill ai wasanaethau rheilffyrdd, bws neu wasanaethau trafnidiaeth gymunedol, hoffem glywed gennych.

 

Arolwg Barn Trafnidiaeth Cyhoeddus 

Greenlinks-Community-Transport

Trafnidiaeth Gymunedol 

Gwasanaeth Ysbyty Trafnidiaeth:

  • 0800 32 82 332 

(8:30am i 6:00pm yn ystod yr wythnos)

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr  

The Alps

Alps Quarry Road
Gwenfô
CF5 6AA

 

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Car gau

  • 01446 700111