Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Grwp Achub y Sili a Larnog yn Rhoi Diffibriliwr i Lynnoedd Cosmeston

Mae aelodau o Grwp Achub Sili a Larnog wedi rhoi diffibriliwr i Barc Gwledig Llynnoedd Cosmesto fel rhan o brosiect achub bywydau

Llyfr llofnodion or Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yn llyfrgell Penarth

Mae arddangosfa wedi ei seilio ar lyfr llofnodion a grewyd gan nyrs Cymorth Gwirfoddol Neilltuedig o y Rhyfel Byd Cyntaf yn llyfrgell Penarth

Mae clybiau yr Fro yn ennill gyllid o yr Gist Gymunedol

Yn ddiweddar llwyddodd cyfanswm o 10 o sefydliadau i sicrhau gyllid y Gist Gymunedol i ddatblygu ac ymestyn cyfleoedd chwaraeon yn y Fro

Cyngor yn rhoi camau ar waith i ddiogelu pobl sy'n prynu tai ar y Glannau wrth i gamau gorfodi cynllunio ddechrau

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn sicrhau na chaiff y bobl sydd ar fin cwblhau'r broses o brynu tai gan ddatblygwyr yn South Quay Parkside ar Lannau'r Barri cyn y Nadolig

Mwy o newydyddion...