Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Arddangosfa y Cofio yn agor yn Oriel Celf Canolog y Barri

Mae arddangosfa gelf i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddangos yn yr Oriel Gelf Ganolog

Trefniadau mynediad yn Swyddfeydd Dinesig

Gofynnir i ymwelwyr â Swyddfeydd Dinesig y Cyngor ddefnyddio'r brif fynedfa i gerddwyr wrth i waith allanol gael ei wneud i flaen yr adeilad.

Rhybudd i drigolion y Fro yn dilyn adroddiadau am gasglwyr elusen ffug

Mae trigolion y Fro yn cael eu rhybuddio o gasglwyr elusen ffug yn dilyn adroddiadau i Heddlu De Cymru

Rhybudd Sgam Dŵr Cymru ac Iechyd Amgylcheddol

Mae sgamwyr wedi cysylltu â nifer o drigolion y Fro yn esgus bod o Iechyd yr Amgylchedd neu Dŵr Cymru.

Mwy o newydyddion...