Top

Brig

Gofal Cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda phobl yn ein cymuned sydd angen cefnogaeth, gofal neu sydd
angen cael eu hamddiffyn. Plant a’u teuluoedd, Pobl hŷn ac oedolion/plant â salwch neu anabledd a Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall

 

Byddwn yn eich annog i fod yn annibynnol lle bo'n bosibl, ond byddwn yn cynnig cymorth i chi pan fyddwn yn cytuno bod ei angen. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd, addysg, ieuenctid, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

 

Regional Safeguarding Board logoCardiff and Vale Regional Safeguarding Board

Range of information, advice and guidance to children, young people, parents, carers and the public. There is also a dedicated section within the website for professionals.   

 

www.cardiffandvalersb.co.uk

 

 Dewis Cymru

 Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg.