Top

Brig

Ysgolion 

Mae nifer o ysgolion yn y Fro sy’n cynnig darpariaeth Meithrin, Babanod, Iau, Cynradd ac Uwchradd, un ysgol 3–19 oed, Ysgolion Cyfrwng Cymraeg ac Ysgol Arbennig.

penarth-learning-community-entrance

 

 

Gwiriwch eich dalgylch ysgol