Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn rhwydwaith o hybiau rhanbarthol wedi’i ddylunio i gefnogi disgyblion chweched dosbarth mwyaf addawol Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle ym mhrifysgolion blaenllaw.

 

Mae’r Rhwydwaith Seren yn ysbrydoli myfyrwyr am ddyheadau gyrfa i'r dyfodol – gan feithrin myfyrwyr dawnus Cymru i roi iddynt yr addysg a’r hyfforddiant gorau posibl a gwneud y mwyaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

 

Mae’r rhwydwaith yn cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw’r DU, gan gynnig gwybodaeth ar gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Mae gweithdai a gweithgareddau eraill, sy'n cynnig gwybodaeth am ysgolion haf mewn prifysgolion, hefyd yn cael eu cynnal ledled DU a allai fod o ddiddordeb. Mae hefyd cyfleoedd i ryngweithio'n uniongyrchol â staff a thiwtoriaid prifysgolion ac is-raddedigion cyfredol.

 

 

Hybiau

Rhwydwaith cenedlaethol yw’r Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg gyda chweched dosbarth yn rhan o’r un ar ddeg o hybiau ledled Cymru.  Partneriaethau gweithredol ysgolion a cholegau AB a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw yw hybiau Seren. Mae’r partneriaid yn cydweithio gan rannu adnoddau a phrofiad i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer disgyblion uchel eu cyflawniad ledled y rhanbarth.

 

Hybiau Seren

 

Cydlynydd Seren Cyngor Bro Morgannwg yw Nisha Shukla:  

 

Exhibitors

Prifysgolion

Bydd y Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw’r DU i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru. 

 

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar sut i gefnogi myfyrwyr uchel eu cyflawniad yn y ffordd orau, tra’n rhoi i fyfyrwyr wybodaeth ac arweiniad ymarferol ar baratoi i wneud ceisiadau hefyd.

 

Rydym am gynyddu cynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 Prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton.

 

Prifysgolion

 

Cofrestrwch i’r Rhwydwaith Seren

Cofrestrwch I dderbyn cylchlythyrau gyda’r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd mewn partneriaeth gyda phrifysgolion arweiniol ar draws y DU

 


 

 

Diwrnod Agored Ieithoedd Tramor Modern

Prifysgol Caerdydd

02/02/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Diwrnod Agored Ieithoedd Tramor Modern

Prifysgol Caerdydd

05/02/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Disgbylion blwyddyn 12 Dr J Padley yn cyflwyno Rhydgrawnt a phrifysgolion tebyg

Clwb Golff Parc Cotrell

06/02/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Diwrnod Blasu ar Filfeddygaeth

14/02/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Asesiadau UCL gan Dr David Harrison

Ysgol Stanwell

19/02/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Cynhadledd Rhydgrawnt

Stadiwm Liberty, Abertawe

18/03/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Coleg Churchill, Diwrnod Agored Caergrawnt (Gwyddoniaeth yn Unig)

Coleg Churchill

08/04/2019

www.chu.cam.ac.uk

Coleg Churchill, Diwrnod Agored Caergrawnt (Y Dyniaethau'n Unig)

09/04/2019

www.chu.cam.ac.uk

Ehangu Mynediad at Feddyginiaeth - Preswyl - 2 noson

Prifysgol Southampton

08/04/2019 - 10/04/2019

www.southampton.ac.uk

Profiad o Beirienneg - Preswyl

Prifysgol Southampton

14/04/2019 - 16/04/2019

www.southampton.ac.uk

Coleg Churchill, Diwrnod Agored Caergrawnt (Mathemateg yn Unig)

Coleg Churchill

04/05/2019

www.chu.cam.ac.uk

Mireinio ceisiadau a pharatoi ar gyfer cyfweliadau academaidd

Parc Cottrell

19/06/2019

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Dosbarthiadau Meistr Amrywiol 

I'w gadarnhau

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Ysgol Haf Yale

Prifysgol Yale, UDA

I'w gadarnhau

Cyswllt: Arweinydd Seren eich Ysgol

Diwrnod Agored Prifysgol (Pob Pwnc)

Coleg Churchill Caergrawnt

04/07/2019

www.chu.cam.ac.uk

Diwrnod Agored Prifysgol (Pob Pwnc)

Coleg Churchill Caergrawnt

05/07/2019

www.chu.cam.ac.uk

Mynediad at Gynllun Haf Preswyl Southampton

Prifysgol Southampton

I'w gadarnhau

www.southampton.ac.uk