Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn rhwydwaith o hybiau rhanbarthol wedi’i ddylunio i gefnogi disgyblion chweched dosbarth mwyaf addawol Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle ym mhrifysgolion blaenllaw.

 

Mae’r Rhwydwaith Seren yn ysbrydoli myfyrwyr am ddyheadau gyrfa i'r dyfodol – gan feithrin myfyrwyr dawnus Cymru i roi iddynt yr addysg a’r hyfforddiant gorau posibl a gwneud y mwyaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

 

Mae’r rhwydwaith yn cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw’r DU, gan gynnig gwybodaeth ar gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Mae gweithdai a gweithgareddau eraill, sy'n cynnig gwybodaeth am ysgolion haf mewn prifysgolion, hefyd yn cael eu cynnal ledled DU a allai fod o ddiddordeb. Mae hefyd cyfleoedd i ryngweithio'n uniongyrchol â staff a thiwtoriaid prifysgolion ac is-raddedigion cyfredol.

 

 

Hybiau

Rhwydwaith cenedlaethol yw’r Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg gyda chweched dosbarth yn rhan o’r un ar ddeg o hybiau ledled Cymru.  Partneriaethau gweithredol ysgolion a cholegau AB a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw yw hybiau Seren. Mae’r partneriaid yn cydweithio gan rannu adnoddau a phrofiad i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer disgyblion uchel eu cyflawniad ledled y rhanbarth.

 

Hybiau Seren

 

Cydlynydd Seren Cyngor Bro Morgannwg yw Nisha Shukla:  

 

Exhibitors

Prifysgolion

Bydd y Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw’r DU i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru. 

 

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar sut i gefnogi myfyrwyr uchel eu cyflawniad yn y ffordd orau, tra’n rhoi i fyfyrwyr wybodaeth ac arweiniad ymarferol ar baratoi i wneud ceisiadau hefyd.

 

Rydym am gynyddu cynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 Prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton.

 

Prifysgolion

Digwyddiad: Menywod yn y Gwyddoraured head seren

 

Mae colegau Rhydychen y Drindod, Iesu a Wadham yn cynnal Digwyddiad Menywod yn y Gwyddorau ar y cyd ar gyfer myfyrwyr benywaidd Blwyddyn 12.

 

Nod y colegau yw annog ac ysbrydoli menywod ifanc sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth i archwilio ei botensial amrywiol a chyffrous yn y brifysgol.

 

 

Bydd myfyrwyr yn clywed gan academyddion Rhydychen am ystod eang o bynciau gwyddoniaeth trwy gymysgedd o ddarlithoedd a seminarau, ochr yn ochr â rhai sesiynau cyngor a chymorth. Bydd ganddyn nhw ddewis o'r sesiynau ar gael a bydd ganddynt hefyd ddigon o gyfleoedd i siarad â myfyrwyr gwyddoniaeth israddedig cyfredol.

 

Mae'r prif ddigwyddiad yn digwydd rhwng 10:30 am-15: 15pm ar 16eg Mawrth. Bydd gan fyfyrwyr sy'n teithio o bell yr opsiwn i gymryd rhan fel preswyl dros dri diwrnod rhwng 15 a 17 Mawrth.

 

Rhaid cwblhau ceisiadau erbyn Chwefror 14, 2020. Gallwch wneud cais ar-lein:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

 

 

Cofrestrwch i’r Rhwydwaith Seren

Cofrestrwch I dderbyn cylchlythyrau gyda’r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd mewn partneriaeth gyda phrifysgolion arweiniol ar draws y DU