Cost of Living Support Icon

Teithiau Ysgol

Dyna'r pwynt mwyaf deheuol ar dir mawr Cymru, sir sy'n gyfoethog yng nghefn gwlad ac arfordir, y ddau ohonynt yn fyw gyda harddwch naturiol, ecolegol a daearyddol. 

Vale-School-Trips-Banner-Welsh

Lle gwych i ymweld, a lle gwych i ddysgu. I ddewis y Fro ar gyfer taith eich ysgol chi yw dewis lleoliad sy'n cynnig cyfleoedd unigryw i ddysgu'n greadigol mewn lleoliadau ysbrydoledig tra'n gwneud y mwyaf o asedau gorau'r siroedd. Ei amgylchedd naturiol.  

 

Os ydych chi'n chwilio am y lleoliad cywir ar gyfer eich ymweliad ysgol, neu os oes angen cyngor arnoch chi ar ba leoliadau fydd yn gweddu eich anghenion, rydyn ni yma i helpu.

 

Gallwn hefyd gynghori ar y mannau picnic perffaith rhwng lleoliadau, mynediad i fysiau a lleoliadau eraill yn y Fro a allai fod o ddiddordeb.

 

  • 01446 704867

 

Eich canllaw i eiconau Taith Ysgol y Fro

Defnyddiwch hyn i'ch helpu i'ch tywys drwy'r holl leoliadau y gallwch eu dewis yn y Fro.

 

Mae pob eicon yn ymwneud â phwnc a chategori gwahanol y bydd eich ysgol yn astudio. Edrychwch am yr eiconau ar bob tudalen neu dewiswch y pwnc a'r categori o'ch dewis yn y blwch chwilio o dudalen Trips Ysgol y Fro a gweld beth sy'n dod i fyny.

 

Categorïau 

 

Arts and Culture icon

 

Celfyddydau a diwylliant


 

Heritage Icon

 

Cestyll, eglwysi a threftadaeth


Coast Icon

 

Arfordir


Parks and Greenspace Icon

 

Parciau gwledig a mannau gwyrdd


Farming and Food Icon

 

Ffermio a bwyd


Sports and Adventure Icon

 

Chwaraeon ac antur


Other Icon

 

Eraill

 


 

Testunau

 

Creative Development Icon

 

Datblygiad creadigol

Knowledge Icon

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd


Language and Literature Icon

 

Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu


Maths Development Icon

 

Datblygiad mathemategol


Welsh Language Development Icon

 

Datblygiad Cymraeg


Physical Development Icon

 

Datblygiad corfforol


Personal Social Development Icon

 

Datblygiad personol a chymdeithasol