Canolfannau Ymwelwyr RNLI

Mae Canolfan Ymwelwyr Ynys y Barri yr RNLI yn ffordd hwyl i bob oedran ddysgu sut i barchu'r dŵr ar hyd ein harfordir.

 RNLI-Building

Grwpiau OedranBlynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Cyfnod Allweddol 4, Cynod Allweddol 5 

 

Categorïau

Coast Icon

Testunau

Knowledge IconLanguage and Literature IconPersonal Social Development Icon

 

Ymweliadau Addysgol  

Y tu mewn, cewch flas ar y profiad o fod yn nghriw bad achub yr RNLI drwy eistedd mewn bad achub glannau dosbarth D a chlywed storïau achub ysbrydoledig gan wirfoddolwyr. 

 

Chwarae gemau rhyngweithiol dwyieithog a dysgu am beryglon penodol y dyfroedd o amgylch Ynys y Barri, sy'n cynnwys tanc llanw sy'n tynnu sylw at ystod lanw enfawr Môr Hafren, sydd ond yn ail yn y byd i Fae Fundy yng Nghanada.  A rasio yn erbyn y cloc i wisgo aelod criw bad achub mewn pryd ar gyfer lansiad bad achub brys. 

 

Trefnwch Ymweliad

Os oes gennych ymholiadau cysylltwch â: 

 

RNLI website