Valeways

Mae gan Valeways lawer o brofiad yn gweithio gydag ysgolion, colegau a grwpiau Sgowtiaid a gwirfoddolwyr anabl.  

 Valeways-school-trip

Grwpiau Oedran: Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Cyfnod Allweddol 4, Cynod Allweddol 5

 

Categorïau

Heritage IconParks and Greenspace IconCoast IconSports and Adventure Icon

Testunau

Knowledge IconLanguage and Literature IconPersonal Social Development IconPhysical Development Icon

 

Ymweliadau Addysgol 

Bydd asesiad risg yn berthnasol i bob taith, a bydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn bresennol hefyd.

 

Gall Valeways deilwra gweithgareddau i’w cynnal o fewn pellter cerdded i’ch ysgol neu ymhellach na hynny a bydd yn gallu cynnwys parcio, cyfleusterau tai bach a lluniaeth yn ôl y gofyn.

 

Bydd y sesiynau’n cynnwys gwella’r dirwedd i gerddwyr, dysgu llwybrau newydd, gwerthfawrogi etifeddiaeth leol, blodau a phlanhigion, a gweithio fel tîm mewn ffordd fydd yn hwylus ac yn galonogol i bawb.

 

Trefnwch Ymweliad

Cysylltwch â Rebecca yn Valeways i drafod eich syniadau neu eich anghenion. 

  • 01446 749000

 

Valeways