Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilee

Wedi’i sefydlu oddeutu 500 OC gan Sant Illtud, mae’r Eglwys yn Llanilltud Fawr yn un o’r safleoedd Cristnogol hynaf ym Mhrydain, ac mae ganddi enw da am fod yn ganolfan ddysgu gyntaf Prydain. 

 St-Illtuds-school-trip

Grwpiau Oedran: Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2

 

Categorïau

Arts and Culture iconHeritage IconFarming and Food IconCoast Icon

Testunau

Knowledge IconCreative Development IconLanguage and Literature IconPersonal Social Development IconWelsh Language Development Icon

 

Ymweliadau Addysgol

Mae pecyn o adnoddau i athrawon ar gael ar wefan Llanilltud, gyda’r nos o amlygu beth sy’n gwneud Eglwys Illtud Sant mor arbennig ac i helpu athrawon i gynllunio, cyflawni a dilyn ymweliad gyda chymorth y tîm o Groesawyr.

 

Mae’n rhaid cynnal cyn-ymweliad i drafod diben a ffocws y profiad dysgu a’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnal. 

 

Ar ddiwrnod yr ymweliad, fe’ch croesewir i’r Eglwys ac yn helpu i arwain y gweithgareddau, os yw’n briodol, yn Gymraeg neu’n Saesneg. Mae’r Croesawyr, disgyblion ac athrawon yn gwisgo mewn gwisg mynach yn ystod yr ymweliad a chaiff disgyblion eu cyflwyno â rhodd fach cyn gadael.

 

Mae disgwyl i’r ymweliad bara oddeutu dwyawr, yn dibynnu ar y gweithgareddau a ddewiswyd.

 

  • Ar ochr ddwyreiniol yr Eglwys, mae Capel Galilee o’r 13eg ganrif, gafodd ei dinistrio yn ystod y Diwygiad.  Fodd bynnag, ar ôl tua 400 o flynyddoedd, mae wedi’i adfer ac yn ganolfan addysg ac ymwelwyr.  Yng nghanol ei ofod arddangos mae un o gasgliadau cerrig Celtaidd Cristnogol mwyaf y DU.  
  • Does dim ardaloedd parcio ger yr Eglwys, ond gall bysus ollwng y disgyblion yn agos, lle bydd aelod o’r tîm o Groesawyr yn cwrdd â nhw ac yn mynd â nhw i’r Eglwys. Yna, gall bysus barcio ger yr orsaf reilffordd yn y dref.
  • Mae toiledau ar gael ar y safle. 

Trefnwch Ymweliad

Dylech drefnu ymweliad o leiaf fis ymlaen llaw i osgoi unrhyw wasanaethau neu weithgareddau sydd wedi eu trefnu yn yr Eglwys.  Mae boreau dydd Gwener ar gael fel arfer.

 

Y maint grŵp yr ydym yn ei argymell yw wyth o blant i bob oedolyn gydag un dosbarth ar y tro fel uchafswm, ac athro. 

 

Cysylltwch ag Alison Weston:

  • 01446 792439

 

Eglwys Sant Illtud