Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Dyddiadau Tymhorau 2019/20

Bydd Dydd Llun 02 Medi 2019 a Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Gwener 08 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai. Sylwer bod y diwrnod hwn wedi cael ei symud o'r gwreiddiol Llun 4 Mai i gyd-fynd â phen-blwydd 75 diwrnod VE.

 

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, er enghraifft, yn ystod y gwyliau presennol neu ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr. 

 

Dyddiadau pwysig: 

Y Nadolig:  Dydd Mercher 25  Rhagfyr 2019       

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020 / Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020

Gwyliau Banc: Dydd Gwener 08 Mai  2020 / Dydd Llun 25 Mai 2020

 

 • Hydref 2019

  Dechrau:

  Dydd Llun 02 Medi 2019

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 28 Hydref 2019 - Dydd Gwener 01 Tachwedd 2019

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2020

  Dechrau:

  Dydd Llun 06 Ionawr 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 17 Chwefror 2020 - Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 03 Ebrill 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  60

 • Haf 2020

  Dechrau:

  Dydd Llun 20 Ebrill 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 25 Mai 2020 - Dydd Gwener 29 Mai 2020

   

  Diwedd:

  *Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

   60 

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2020/2021 

Bydd Dydd Mawrth 1 Medi 2020, *Dydd Llun 19 Gorffennnaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl.

 

Bydd y ddau ddiwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

 

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 19 Gorffennaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, h.y. ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr, er enghraifft. 

 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 03 Mai 2021 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020        

Y Pasg:  Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021 / Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 3 Mai 2021 / Dydd Llun 31 Mai 2021

 

 

 • Hydref 2020 

   

  Dechrau:

  Dydd Mawrth 01 Medi 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 26 Hydref -  Dydd Gwener 30 Hydref 2020

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 18 Rhag 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  74

 • Gwanwyn 2021  

   

  Dechrau: 

  Dydd Llun 04 Ion 2021

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 15 Chwe - Dydd Gwener 19 Chwe 2021

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

 • Haf 2021  

   

  Dechrau:

  Dydd Llun 12 Ebrill 2021

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 31 Mai - Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

   

  Diwedd:

  *Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  66

 

Dyddiadau Tymhorau 2021/2022

Bydd Iau 02 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion yr AALl a Gynhelir.

 

Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill yn cael eu cymryd ar ddisgresiwn pob ysgol unigol yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.  

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ddydd Llun 2 Mai 2022 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

 

Significant dates:    

Nadolig: Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022 / Dydd Llun y Pasg 18 Ebrill 2022

Gwyliau Banc Mai: Dydd Llun 2 Mai 2022 a Dydd Llun 30 Mai 2022

 

 

 • Hydref 2021

  Dechrau:

  Dydd Iau 02 Medi 2021

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 25 Hydref -  Dydd Gwener 29 Hydref 2021

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol: 

  72

 • Gwanwyn 2022

  Dechrau: 

  Dydd Mawrth 04 Ionawr 2022

   

  Hanner tymor:

   

  Dydd Llun 21 Chwefror 2022 - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 08 Ebrill 2022

  Nifer y Diwrnodau Ysgol:  

  64

 

 • Haf 2022

  Dechrau: 

  Dydd Llun 25 Ebrill 2022

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Gwener 03 Mehefin 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol 

  59