Cost of Living Support Icon

Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2023/2024

Bydd Dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023        

Dydd Gwener y Groglith: 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg: 1 Ebrill 2024

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 6 Mai 2024 / Dydd Llun 27 Mai 2024

 

 • Hydref 2023

  Dechrau:

  Dydd Llun 4 Medi 2023

    

   

   

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 30 Hydref - Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2024

  Dechrau: 

  Dydd Llun 8 Ionawr 2024

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 12 Chwefror - Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  50

 • Haf 2024

  Dechrau:

  Dydd Llun 8 Ebrill 2024

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 27 Mai - Dydd Gwener 31 Mai 2024

   

  Diwedd:

  *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  70

   

  *Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau. 

 

Dyddiadau Tymhorau 2024/2025

Bydd Dydd Llun 2 Medi 2024 a *Dydd Llun 21 Gorffennaf 2025 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

 

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar Ddydd Llun 21 Gorffennaf 2025 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 5 Mai 2025 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2024

Dydd Gwener y Groglith: 18 Ebrill 2025

Dydd Llun y Pasg: 21 Ebrill 2025

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 5 Mai 2025 / Dydd Llun 26 Mai 2025

 

 • Hydref 2024

  Dechrau:

  Dydd Llun 2 Medi 2024

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 28 Hydref - Dydd Gwener 1 Tachwedd 2024

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2024

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2025

  Dechrau: 

  Dydd Llun 6 Ionawr 2025

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 24 Chwefror - Dydd Gwener 28 Chwefror 2025

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 11 Ebrill 2025

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  65

 • Haf 2025

  Dechrau:

  Dydd Llun 28 Ebrill 2025

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 26 Mai - Dydd Gwener 30 Mai 2025

   

  Diwedd:

  * Dydd Llun 21 Gorffennaf 2025

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

   

  *Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar Ddydd Llun 21 Gorffennaf 2025 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau.