Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2020/2021 

Bydd Dydd Mawrth 1 Medi 2020, *Dydd Llun 19 Gorffennnaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl.

 

Bydd y ddau ddiwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

 

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 19 Gorffennaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, h.y. ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr, er enghraifft. 

 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 03 Mai 2021 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020        

Y Pasg:  Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021 / Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 3 Mai 2021 / Dydd Llun 31 Mai 2021

 

 

 • Hydref 2020

  Dechrau:

  Dydd Mawrth 01 Medi 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 26 Hydref -  Dydd Gwener 30 Hydref 2020

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 18 Rhag 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  74

 • Gwanwyn 2021

  Dechrau: 

  Dydd Llun 04 Ion 2021

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 15 Chwe - Dydd Gwener 19 Chwe 2021

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

 • Haf 2021

  Dechrau:

  Dydd Llun 12 Ebrill 2021

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 31 Mai - Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

   

  Diwedd:

  *Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  66

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau. 

Dyddiadau Tymhorau 2021/2022

Bydd Iau 02 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion yr AALl a Gynhelir.

 

Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill yn cael eu cymryd ar ddisgresiwn pob ysgol unigol yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.  

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ddydd Llun 2 Mai 2022 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

 

Significant dates:    

Nadolig: Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022 / Dydd Llun y Pasg 18 Ebrill 2022

Gwyliau Banc Mai: Dydd Llun 2 Mai 2022 a Dydd Llun 30 Mai 2022

 

 

 • Hydref 2021

  Dechrau:

  Dydd Iau 02 Medi 2021

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 25 Hydref -  Dydd Gwener 29 Hydref 2021

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol: 

  72

 • Gwanwyn 2022

  Dechrau: 

  Dydd Mawrth 04 Ionawr 2022

   

  Hanner tymor:

   

  Dydd Llun 21 Chwefror 2022 - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 08 Ebrill 2022

  Nifer y Diwrnodau Ysgol:  

  64

 • Haf 2022

  Dechrau: 

  Dydd Llun 25 Ebrill 2022

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Gwener 03 Mehefin 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol 

  59

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau. 

 

Dyddiadau Tymhorau 2022/2023

Bydd Dydd Llun 5 Medi 2022 a * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff. 

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

* Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022        

Dydd Gwener y Groglith: 07 Ebrill 2023

Dydd Llun y Pasg: 10 Ebrill 2023

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 1 Mai 2023 / Dydd Llun 29 Mai 2023

 

 • Hydref 2022

  Dechrau:

  Dydd Llun 05 Medi 2022

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 31 Hydref - Dydd Gwener 04 Tachwedd 2022

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  74

 • Gwanwyn 2023

  Dechrau: 

  Dydd Llun 09 Ionawr 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 20 Chwefror - Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

 • Haf 2023

  Dechrau:

  Dydd Llun 17 Ebrill 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 29 Mai - Dydd Gwener 02 Mehefin 2023

   

  Diwedd:

  * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  64

   

  * Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau.