Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2022/2023

Bydd Dydd Llun 5 Medi 2022 a * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff. 

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

* Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022        

Dydd Gwener y Groglith: 07 Ebrill 2023

Dydd Llun y Pasg: 10 Ebrill 2023

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 1 Mai 2023 / Dydd Llun 29 Mai 2023

 

 • Hydref 2022

  Dechrau:

  Dydd Llun 05 Medi 2022

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 31 Hydref - Dydd Gwener 04 Tachwedd 2022

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  74

 • Gwanwyn 2023

  Dechrau: 

  Dydd Llun 09 Ionawr 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 20 Chwefror - Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

 • Haf 2023

  Dechrau:

  Dydd Llun 17 Ebrill 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 29 Mai - Dydd Gwener 02 Mehefin 2023

   

  Diwedd:

  * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  65

   

  * Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau. 

 

Dyddiadau Tymhorau 2023/2024

Bydd Dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023        

Dydd Gwener y Groglith: 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg: 1 Ebrill 2024

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 6 Mai 2024 / Dydd Llun 27 Mai 2024

 

 • Hydref 2023

  Dechrau:

  Dydd Llun 4 Medi 2023

   

   

   

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 30 Hydref - Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2024

  Dechrau: 

  Dydd Llun 8 Ionawr 2024

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 12 Chwefror - Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  50

 • Haf 2024

  Dechrau:

  Dydd Llun 8 Ebrill 2024

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 27 Mai - Dydd Gwener 31 Mai 2024

   

  Diwedd:

  *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  70

   

  *Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau.