Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Dyddiadau Tymhorau 2021/2022

Bydd Dydd Gwener 03 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill yn cael eu cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar ddydd Llun 02 Mai 2022 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Significant dates:    

Nadolig: Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022 / Dydd Llun y Pasg 18 Ebrill 2022

Gwyliau Banc Mai: Dydd Llun 02 Mai 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines: Dydd Iau 02 Mehefin 2022*

Dathliadau Gŵyl y Banc: Dydd Gwener 03 Mehefin 2022**

 

 

 • Hydref 2021

  Dechrau:

  Dydd Gwener 03 Medi 2021 

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 25 Hydref -  Dydd Gwener 29 Hydref 2021

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol: 

  71

 • Gwanwyn 2022

  Dechrau: 

  Dydd Mawrth 04 Ionawr 2022

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 21 Chwefror 2022 - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 08 Ebrill 2022

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol:  

  64

 • Haf 2022

  Dechrau: 

  Dydd Llun 25 Ebrill 2022

   

  Hanner tymor:

  Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Gwener 03 Mehefin 2022

   

  Gorffen:

  Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022

   

  Nifer y Diwrnodau Ysgol 

  59

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau. 

 

*   Symudwyd o’r dydd Llun 30 Mai 2022 arferol i ddathlu'r Jiwbilî

** Diwrnod gŵyl y banc ychwanegol i gydnabod y Jiwbilî felly caiff un diwrnod ei dynnu oddi ar y flwyddyn academaidd hon

 

Dyddiadau Tymhorau 2022/2023

Bydd Dydd Llun 5 Medi 2022 a * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff. 

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

* Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022        

Dydd Gwener y Groglith: 07 Ebrill 2023

Dydd Llun y Pasg: 10 Ebrill 2023

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 1 Mai 2023 / Dydd Llun 29 Mai 2023

 

 • Hydref 2022

  Dechrau:

  Dydd Llun 05 Medi 2022

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 31 Hydref - Dydd Gwener 04 Tachwedd 2022

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  74

 • Gwanwyn 2023

  Dechrau: 

  Dydd Llun 09 Ionawr 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 20 Chwefror - Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  55

 • Haf 2023

  Dechrau:

  Dydd Llun 17 Ebrill 2023

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 29 Mai - Dydd Gwener 02 Mehefin 2023

   

  Diwedd:

  * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  64

   

  * Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

 

Sylwer: Mae'r dyddiadau hyn bellach wedi'u cadarnhau.