Cost of Living Support Icon

Diwrnodau HMS 2023/24

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

27 Hydref 2023

09 Chwefror 2024

24 Mai 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Gynradd All Saints yr Eglwys yng Nghymru 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

25 Medi 2023

15 Ionawr 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2023/24

17 Mai

12 Gorffennaf

10 Tachwedd 2023

22 Rhagfyr 2023

 

Ysgol Gyfun Bishop of Llandaff CIW 

2023/24

TBC

 

Ysgol Gyfun Bont-faen

2023/24 

04 Medi 2023

29 Medi 2023

06 Tachwedd 2023

26 Ionawr 2024

21 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Feithrin Tyddyn Bute

2023/24

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Coleg Catholig Dewi Sant

2023/24

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawr 2024

08 Ebrill 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2023/24

04 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

24 Mai 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Colcot

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawr 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

08 Ionawr 2024

09 Chwefror 2024

08 Ebrilll 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2023/24

02 Hydref 2023

21 Ragfyr 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2023/24

04 Medi 2023

22 Ragfyr 2023

09 Chwerfror 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2023/24

 

03 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

 

TBC

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfô

2023/24

TBC

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2023/24

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawrn 2024

08 Ebrill 2024

03 Mehefin 2024

 

Ysgol Gynradd Holton 

2023/24

TBC

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llandochau

2023/24

TBC

 

 

Ysgol Gynradd Llangan

2023/24

06 Tachwedd 2023

 

Ysgol Gynradd Llansannor yr Eglwys yng Nghymru

2023/24

04 Medi 2023

11 Medi 2023

12 Medi 2023

06 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

2023/24

23 Hydref 2023

19 Chwefror 2024

08 Gorffennaf 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

22 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2023/24

TBC

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2023/24

04 Medi 2023

29 Medi 2023

06 Tachwedd 2023

08 Ionawr 2024

23 Chwedfror 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Pendoylan yr Eglwys yng Nghymru 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

22 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Gynradd Peterston-Super-Ely yr Eglwys yng Nghymru

2023/24

09 Chwefror 2024

22 Mawrth 2024

07 Mai 2024

03 Mehefin 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2023/24

08 Ionawr 2024

24 Mai 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd St Andrews yr Eglwys yng Nghymru 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

19 Chwefror 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Sain Tathan 

2023/24

04 Medi 2023

27 Hydref 2023

19 Chewfror 2024

29 Ebrill 2024

21 Mehefin 2024

 

Ysgol Gynradd Saint y Brid yr Eglwys yng Nghymru

2023/24

03 Mehefin 2024

04 Mehefin 2024

05 Mehefin 2024

06 Mehefin 2024

07 Mehefin 2025 

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

13 Hydref 2023

08 Ionawr 2024

11 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru  

2023/24

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawr 2024

08 Ebrill 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Sain Helen 

2023/24

04 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2024

08 Ebrill 2024

03 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Gynradd St Illtyd

2023/24

06 Tachwedd 2023

22 Rhagfyr 2023

19 Chwefror 2024

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2023/24

04 Medi 2023

24 Tachwedd 2023

22 Rhagfyr 2023

31 Ionawr 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Sain Nicholas

2023/24

TBC

 

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

2023/24

04 Medi 2023

06 Hydref 2023

04 Rhagfyr 2023

31 Ionawr 2024

14 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

  

Ysgol Stanwell 

2023/24

04 Medi 2023

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawr 2024

18 Gorffennaf 2024

19 Gorffennaf 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd South Point

2023/24

04 Medi 2023

11 Medi 2023

22 Mawrth 2024

03 Mehefin 2024

19 Gorffennaf 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Sili

2023/24

04 Medi 2023

22 Medi 2023

06 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ol i'r brig

 

 

T

Ysgol Gynradd Tregatwg

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

27 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

15 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2023/24

06 Hydref 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

23 Ebrill 2024

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

21 Rhagfyr 2023

22 Rhagfyr 2023

22 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross yr Eglwys yng Nghymru

2023/24

29 Tachwedd 2023

24 Ionawr 2024

19 Chwefror 2024

17 Ebrill 2024

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Ysgol Gynradd Y Bont-Faen

2023/24

19 Chwefror 2024

24 Mai 2024

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

2023/24

04 Medi 2023 (Ysgol gyfan)

05 Medi 2023 (Ysgol gyfan)

17 Hydref 2022 (Ysgol gyfan)

09 Rhagfyr 2022 (Uwchradd yn unig)

23 Rhagfyr 2022 (Ysgon gyfan)

17 Chwefror 2023 (Ysgol gyfan)

24 Gorffennaf 2023 (Ysgol gyfan)

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2023/24

04 Medi 2023

04 Rhagfyr 2023

19 Chwefror 2024

23 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2023/24

12 Ionawr 2024

19 Chwefror 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Iolo Morganwg  

2022/23

04 Medi 2023

26 Hydref 2023

27 Hydref 2023 

19 Chwefror 2024

17 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Pen Y Garth

2023/24

06 Tachwedd 2023

22 Rhagfyr 2023

19 Chwefror 2024

14 Mehefin 2024

 

Ysgol Sant Baruc 

2023/24

04 Medi 2023

22 Rhagfyr 2023

08 Ionawr 2024

19 Chwefror 2024

14 Mehefin 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Sant Curig

2023/24

04 Medi 2023

08 Ionawr 2024

19 Chwefror 2024

03 Mehefin 2024

03 Gorffennaf 2024

22 Gorffennaf 2024

 

Ysgol Y Ddraig

2023/24

05 Medi 2023

29 Medi 2023

22 Rhagfyr 2023

19 Chwefror 2024

08 Mawrth 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Ysgol Y Deri

2023/24

04 Medi 2023

05 Medi 2023

22 Rhagfyr 2023

09 Chwefror 2024

21 Gorffennaf 2024

22 Gorffennaf 2024

 

 

Yn ôl i’r brig