Cost of Living Support Icon

Diwrnodau HMS 2022/23

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd All Saints yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

28 Hydref 2022

17 Chwefror 2023

31 Mawrth 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2022/23

07 Tachwedd 2022

23 Rhagfyr 2022

26 Mai 2023

23 Mehefin 2023

 

Ysgol Gyfun Bishop of Llandaff CIW 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

14 Hydref 2022

25 Tachwedd 2022

30 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gyfun Bont-faen

2022/23 

05 Medi 2022

30 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

09 Ionawr 2023

27 Mawrth 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Feithrin Tyddyn Bute

2022/23

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Coleg Catholig Dewi Sant

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

26 Mai 2023

24 Gorffennaf

 

Ysgol Gynradd Colcot

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

28 Hydref 2022

07 Tachwedd 2022

10 Mawrth 2023

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

24 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

07 Tachwedd 2022

17 Chwefror 2023

05 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

21 Hydref 2022

10 Mawrth 2023

17 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfô

2022/23

05 Medi 2022

30 Ionawr 2023

05 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2022/23

05 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

30 Mehefin 2023

 

Ysgol Gynradd Holton 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

28 Hydref 2022

07 Tachwedd 2022

23 Rhagfyr 2023

24 Mawrth 2023

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2022/23

05 Medi 2022

05 Hydref 2022

28 Hydref 2022

10 Mawrth 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llandochau

2022/23

05 Medi 2022

28 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

21 Gorffennaf 2023

 

 

Ysgol Gynradd Llangan

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

 

Ysgol Gynradd Llansannor yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

30 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

27 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2022/23

05 Medi 2022

26 Medi 2022

28 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

10 Mawrth 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2022/23

TBC

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Pendoylan yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

28 Hydref 2022

27 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Peterston-Super-Ely yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

TBC

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2022/23

TBC

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2022/23

05 Medi 2022

30 Medi 2022

07 Tachwedd 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd St Andrews yr Eglwys yng Nghymru 

2022/23

05 Medi 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Tathan 

2022/23

05 Medi 2022

28 Tachwedd 2022

 

Ysgol Gynradd Saint y Brid yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

05 Medi 2022

05 Mehefin 2023

06 Mehefin 2023

07 Mehefin 2023

08 Mehefin 2023

09 Mehefin 2023

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

14 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru  

2022/23

05 Medi 2022 

06 Medi 2022

09 Ionawr 2023

17 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Helen 

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

30 Ionawr 2023

31 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Ysgol Gynradd St Illtyd

2022/23

18 Tachwedd 2022

27 Chwefror 2023

31 Mawrth 2023

30 Mehefin 2023

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2022/23

05 Medi 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

30 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Sain Nicholas

2022/23

05 Medi 2022

 

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

2022/23

TBC

 

Ysgol Stanwell 

2022/23

05 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

09 Ionawr 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd South Point

2022/23

05 Rhagfyr 2022

27 Mawrth 2023

 

Ysgol Gynradd Sili

2022/23

05 Medi 2022

10 Chwefror 2023

17 Chwefror 2023

28 Ebrill 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ol i'r brig

 

 

T

Ysgol Gynradd Tregatwg

2022/23

05 Medi 2022

26 Medi 2022

28 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

10 Mawrth 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2022/23

05 Medi 2022

07 Hydref 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2022/23

05 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

30 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross yr Eglwys yng Nghymru

2022/23

23 Medi 2022

26 Medi 2022

27 Chwefror 2023

08 Mawrth 2023

14 Mehefin 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Ysgol Gynradd Y Bont-Faen

2022/23

05 Medi 2022

21 Hydref 2022

25 Tachwedd 2022

31 Mawrth 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

2022/23

05 Medi 2022 (Ysgol gyfan)

17 Hydref 2022 (Ysgol gyfan)

09 Rhagfyr 2022 (Uwchradd yn unig)

23 Rhagfyr 2022 (Ysgon gyfan)

17 Chwefror 2023 (Ysgol gyfan)

24 Gorffennaf 2023 (Ysgol gyfan)

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

17 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

03 Chwefror 2023

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

23 Rhagfyr 2022

 

Ysgol Iolo Morganwg  

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

18 Hydref 2022 

27 Chwefror 2023

19 Mehefin 2023

 

Ysgol Pen Y Garth

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

03 Hydref 2022

17 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Sant Baruc 

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

16 Mehefin 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Sant Curig

2022/23

05 Medi 2022

17 Hydref 2022

09 Ionawr 2023

05 Mehefin 2023

05 Gorffennaf 2023

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Y Ddraig

2022/23

05 Medi 2022

06 Medi 2022

23 Medi 2022

28 Hydref 2022

24 Gorffennaf 2023

 

Ysgol Y Deri

2022/23

05 Medi 2022

23 Rhagfyr 2022

17 Chwefror 2023

31 Mawrth 2023

21 Gorffennaf 2023

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig