Diwrnodau HMS 2018/19

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2018/19

03 Medi 2018

26 Hydref 2018

22 Chwefror 2019

24 Mai 2019

22 Gorffennaf 2019

 

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru All Saints

2018/19

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

B

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2018/19

03 Medi 2018

07 Ionawr 2019

15 Chwefror 2019

24 Mai 2019

22 July 2019


Bishop of Llandaff CIW 

2018/19

 

Bute Cottage

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Gyfun Y Bont Faen

2018/19

03 Medi 2018

27 Medi 2018

28 Medi 2018

21 Rhagfyr 2018

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

C

Cogan Nursery

2018/19

03 Medi 2018

28 Medi 2018

15 Chwefror 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2018/19

03 Medi 2018

26 Tachwedd 2018

07 Ionawr 2019

24 Mai 2019

22 Mehefin 2019

 

Ysgol Gynradd Colcot

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2018/19

03 Medi 2018

11 Hydref 2018

25 Mawrth 2019

17 Mehefin 2019

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2018/19

03 Medi 2018

01 Hydref 2018

21 Rhagfyr 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

19 Hydref 2018

07 Ionawr 2019

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

22 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfo

2018/19

03 Medi 2018

07 Ionawr 2019

24 Mai 2019

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2018/19

03 Medi 2018

14 Medi 2018

07 Ionawr 2019

01 Chwefror 2018

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Holton 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

01 Hydref 2018

26 Hydref 2018

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2018/19

03 Medi 2018

05 Tachwedd 2018

11 Ionawr 2019

22 Chwefror 2019

11 Ebrill 2019

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llancarfan 

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Gynradd Llandough 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

 

Ysgol Gynradd Llanfair

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Gynradd Llangan

2018/19

03 Medi 2018

05 Tachwedd 2018

24 Mai 2019

03 Mehefin 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llansannor 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

07 Ionawr 2019

12 Ebrill 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Llanilltud Fawr

2018/19

03 Medi 2018

19 Hydref 2018

22 Chwefror 2019

19 Gorffennaf 2019

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2018/19

03 Medi 2018

26 Hydref 2018

22 Chwefror 2019

22 Mawrth 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2018/19

03 Medi 2018

12 Hydref 2018

21 Rhagfyr 2018

22 Chwefror 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Pendoylan

2018/19

03 Medi 2018

24 Medi 2018

25 Medi 2018

08 Hydref 2018

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Peterston-Super-Ely 

2018/19

03 Medi 2018

26 Hydref 2018

04 Mawrth 2019

24 Mai 2019

22 Gorffennaf 2019

 

PRU Y Daith

(Fferm Ymddiriedolaeth Amelia/Canolfan Ieunctid y Bont faen)

 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2018/19

03 Medi 2018

05 Tachwedd 2018

11 Mawrth 2019

12 Ebrill 2019

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2018/19

03 Medi 2018

14 Medi 2018

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru St Andrews 

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Gynradd St. Athan 

2018/19

03 Medi 2018

24 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Sant Y Brid

2018/19

03 Mehefin 2019

04 Mehefin 2019

05 Mehefin 2019

06 Mehefin 2019

07 Mehefin 2019

 

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

14 Ionawr 2019

04 Mawrth 2019

22 Gorffennaf 2019

 

St. David's Catholic College

2018/19

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

22 Chwefror 2019

03 Mehefin 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Sant Helen 

2018/19

03 Medi 2018

05 Tachwedd 2019

07 Ionawr 2019

05 Gorfennaf 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Sant Illtyd

2018/19

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2018/19

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gynradd Sant Nicholas

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

 

Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

05 Tachwedd 2018

30 Tachwedd 2018

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Stanwell

2018/19

03 Medi 2018

07 Ionawr 2019

18 Gorffennaf 2019

19 Gorffennaf 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Sully

2018/19

03 Medi 2018

 

 

Yn ol i'r brig

 

T

Ysgol Gynradd Tregatwg

2018/19

03 Medi 2018

21 Rhagfyr 2018

22 Mawrth 2019

24 Mai 2019

22 Gorfennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2018/19

03 Medi 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

W

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2018/19

03 Medi 2018

12 Hydref 2018 

12 Rhagfyr 2018

15 Mawrth 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross 

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

26 Hydref 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Y Bont Faen Primary

2018/19

03 Medi 2018

05 Tachwedd 2018 

 

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

2018/19

03 Medi 2018 

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2018/19

03 Medu 2018

04 Medi 2018

25 Hydref 2018

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Iolo Morganwg 

2018/19

03 Medi 2018

25 Hydref 2018

26 Hydref 2018

22 Chwefror 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Pen Y Garth

2018/19

03 Medi 2018 

 

Ysgol Sant Baruc

2018/19

03 Medi 2018

26 Hydref 2018

07 Ionawr 2019

22 Gorffennaf 2019

 

Ysgol Sant Curig

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

26 Hydref 2018

08 Gorfennaf 2019

 

Ysgol Y Ddraig

2018/19

03 Medi 2018

 

Ysgol Y Deri

2018/19

03 Medi 2018

04 Medi 2018

29 Mawrth 2019

28 Mehefin 2019

22 Gorffennaf 2019

 

 

Yn ôl i’r brig