Diwrnodau HMS 2021/22

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

08 Ebrill 2022

27 Mai 2022

 

Ysgol Gynradd All Saints yr Eglwys yng Nghymru 

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

08 Ebrill 2022

27 Mai 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

08 Ebrill 2022

25 Ebrill 2022

26 Mai 2022

27 Mai 2022 

 

Ysgol Gyfun Bishop of Llandaff CIW 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

15 Hydref 2021

26 Tachwedd 2021

24 Mehefin 2022

27 Mehefin 2022

 

Ysgol Gyfun Bont-faen

2021/22 

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

17 Rhagfyr 2021

18 Chwefror 2022

27 Mai 2022 

 

Ysgol Feithrin Tyddyn Bute

2021/22

03 Medi 2021

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Coleg Catholig Dewi Sant

2021/22

 

Ysgol Feithrin Cogan

2021/22

03 Medi 2021

05 Ionawr 2022

27 Mai 2022

06 Mehefin 2022

17 Mehefin 2022 

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2021/22

03 Medi 2021

04 Ionawr 2022

18 Chwefror 2022

27 Mai 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Colcot

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

19 Tachwedd 2021

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2021/22

03 Medi 2021

25 Ebrill 2022

05 Mai 2022

06 Mehefin 2022

17 Mehefin 2022

15 Gorffennaf 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2021/22

03 Medi 2021

06 Hydref 2021

27 Mai 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2021/22

03 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

25 Ebrill 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

17 Tachwedd 2021

09 Mawrth 2022

21 Mawrth 2022

06 Mehefin 2022

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfo

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

25 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Holton 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

28 Ionawr 2022

08 Ebrill 2022

25 Ebrill 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2021/22

03 Medi 2021

20 Hydref 2021

19 Ionawr 2022

09 Chwefror 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llandochau

2021/22

03 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

08 Ebrill 2022

25 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022

17 Mehefin 2022

 

Ysgol Gynradd Llanfair

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

01 Hydref 2021

04 Hydref 2021

 

Ysgol Gynradd Llangan

2021/22

03 Medi 2021

01 Hydref 2021 

 

Ysgol Gynradd Llansannor yr Eglwys yng Nghymru

2021/22

03 Medi 2021

01 Hydref 2021

28 Chwefror 2022

25 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

2021/22

03 Medi 2021

18 Chwefror 2022

01 Gorffennaf 2022

20 Gorffennaf 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

17 Rhagfyr 2021

18 Mawrth 2022

21 Mawrth 2022

27 Mai 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2021/22

03 Medi 2021

24 Medi 2021

26 Tachwedd 2021

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

17 Rhagfyr 2021

07 Mawrth 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Pendoylan yr Eglwys yng Nghymru 

2021/22

03 Medi 2021

01 Hydref 2021

03 Rhagfyr 2021

17 Rhagfyr 2021

 

Ysgol Gynradd Peterston-Super-Ely yr Eglwys yng Nghymru

2021/22

03 Medi 2021

01 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

21 Mawrth 2022

03 Mai 2022

06 Mehefin 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2021/22

03 Medi 2021

17 Medi 2021

27 Medi 2021

18 Chwefror 2022

28 Chwefror 2022

25 Ebrill 2022

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2021/22

03 Medi 2021

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd St Andrews yr Eglwys yng Nghymru 

2021/22

03 Medi 2021

05 Ionawr 2022

25 Ebrill 2022

17 Mehefin 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022 

 

Ysgol Gynradd Sain Tathan 

2021/22

03 Medi 2021

26 Tachwedd 2021

03 Rhagfyr 2021

18 Chwefror 2022

 

Ysgol Gynradd Saint y Brid yr Eglwys yng Nghymru

2021/22

03 Medi 2021

06 Mehefin 2022

07 Mehefin 2022

08 Mehefin 2022

09 Mehefin 2022

10 Mehefin 2022

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

14 Mawrth 2022

27 Mehefin 2022

 

Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru  

2021/22

03 Medi 2021 (Diwrnodau symud)

06 Medi 2021 (Diwrnodau symud)

07 Medi 2021 (Diwrnodau symud) 

08 Medi 2021

09 Medi 2021

10 Medi 2021

01 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

25 Ebrill 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Sain Helen 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

07 Ebrill 2022

08 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022

07 Mehefin 2022

 

Ysgol Gynradd St Illtyd

2021/22

03 Medi 2021

27 Medi 2021

22 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

08 Ebrill 2022

01 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

28 Chwefror 2022

25 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022

17 Mehefin 2022

 

Ysgol Gynradd Sain Nicholas

2021/22

03 Medi 2021

01 Hydref 2021

04 Ionawr 2022

 

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

2021/22

03 Medi 2021

04 Hydref 2021

26 Tachwedd 2021

24 Ionawr 2022

18 Mawrth 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Stanwell 

2021/22

03 Medi 2021

18 Chwefror 2022

08 Ebrill 2022

20 Gorffennaf 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd South Point

2021/22

03 Medi 2021

18 Chwefror 2022

28 Chwefror 2022

01 Mawrth 2022

 

Ysgol Gynradd Sili

2021/22

03 Medi 2021

17 Medi 2021

22 Hydref 2021

17 Mehefin 2022

21 Gorffennaf 2022

22 Gorffennaf 2022 

 

 

Yn ol i'r brig

 

 

T

Ysgol Gynradd Tregatwg

2021/22

03 Medi 2021

24 Medi 2021

17 Rhagfyr 2021

18 Mawrth 2022

21 Mawrth 2022

27 Mai 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2021/22

03 Medi 2021

01 Tachwedd 2021

18 Chwefror 2022

28 Chwefror 2022

27 Mai 2022

 

2022/23

05 Medi 2022

07 Hydref 2022

22 Rhagfyr 2022

23 Rhagfyr 2022

24 Gorffennaf 2023

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

26 Tachwedd 2021

11 Mawrth 2022

08 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross yr Eglwys yng Nghymru

2021/22

03 Medi 2021

24 Tachwedd 2021

18 Chwefror 2022

30 Mawrth 2022 

13 Mehefin 2022

14 Mehefin 2022

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Ysgol Gynradd Y Bont-Faen

2021/22

03 Medi 2021

08 Ebrill 2022

03 Mai 2022

06 Mehefin 2022

17 Mehefin 2022

20 Mehefin 2022

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

2021/22

03 Medi 2021 (ysgol gyfun)

22 Hydref 2021 (ysgol gyfun)

29 Tachwedd 2021 (ysgol gyfun)

25 Ionawr 2022 (ysgol gyfun)

18 Chwefror 2022 (ysgol gyfun)

15 Mehefin 2022 (ysgol gyfun) 

03 Medi 2021 (ysgol gynradd) 

 

Y Daith (PRU)

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

03 Rhagfyr 2021

14 Mawrth 2022

17 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

07 Chwefror 2022

25 Ebrill 2022

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2021/22

03 Medi 2021 

 

Ysgol Iolo Morganwg  

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

18 Chwefror 2022

09 Mai 2022

10 Mai 2022

20 Mehefin 2022 

 

Ysgol Pen Y Garth

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

04 Ionawr 2021 

 

Ysgol Sant Baruc 

2021/22

03 Medi 2021

22 Hydref 2021

28 Chwefror 2022

27 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022 

 

Ysgol Sant Curig

2021/22

03 Medi 2021

21 Hydref 2021

22 Hydref 2021

06 Mehefin 2022

07 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022 

 

Ysgol Y Ddraig

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

22 Hydref 2021

25 Ebrill 2022

06 Mehefin 2022 

 

Ysgol Y Deri

2021/22

03 Medi 2021

06 Medi 2021

03 Rhagfyr 2021

14 Mawrth 2022

17 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022

 

 

Yn ôl i’r brig