Diwrnodau HMS 2019/20

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Ysgol Gynradd Albert

2019/20

02 Medi 2019

25 Hydref 2019

14 Chwefror 2020

22 Mai 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru All Saints

2019/20

02 Medi 2019

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

B

 

Ysgol Gynradd Ynys-Y-Barri

2019/20

02 Medi 2019

04 Tachwedd 2019

06 Chwefror 2020


Bishop of Llandaff CIW 

2019/20

 

Bute Cottage

2019/20

02 Medi 2019

 

Ysgol Gyfun Y Bont Faen

2019/20

02 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

C

 

Ysgol Gynradd Cadoxton

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

20 Rhagfyr 2019

13 Mawrth 2020

20 Gorffennaf 2020 

 

Cogan Nursery

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

08 Tachwedd 2019

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Cogan 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

25 Hydref 2019

22 Mai 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Colcot

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Ysgol Gynradd Dinas Powys 

2019/20

02 Medi 2019

12 Rhagfyr 2019

07 Mai 2020

22 Mehefin 2020

26 Mehefin 2020

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Ysgol Gynradd Evenlode 

2019/20

02 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Ysgol Gynradd Fairfield 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

06 Ionawr 2020

14 Chwefror 2020

26 Mehefin 2020

20 Gorffennaf 2020 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Ysgol Gynradd Gladstone 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

20 Rhagfyr 2019

06 Ionawr 2020

07 Ionawr 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfo

2019/20

02 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

Ysgol Gynradd High Street 

2019/20

02 Medi 2019

16 Medi 2019

11 Hydref 2019

01 Mai 2020

01 Mehefin 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Holton 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

30 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Ysgol Gynradd Jenner Park 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Ysgol Gynradd Llancarfan 

2019/20

02 Medi 2019

 

Ysgol Gynradd Llandough 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

14 Chwefror 2020

26 Mehefin 2020

 

Ysgol Gynradd Llanfair

2019/20

02 Medi 2019

 

Ysgol Gynradd Llangan

2019/20

02 Medi 2019

25 Hydref 2019

04 Tachwedd 2019

27 Ionawr 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llansannor 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Llanilltud Fawr

2019/20

02 Medi 2019

16 Hydref 2019

14 Chwefror 2020

17 Gorffennaf 2020

22 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Ysgol Gynradd Oakfield

2019/20

02 Medi 2019

23 Medi 2019

04 Tachwedd 2019

20 Ebrill 2020

20 Gorfennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Ysgol Gynradd Palmerston 

2019/20

03 Medi 2019

03 Medi 2019

30 Medi 2019

25 Hydref 2019

20 Gorfennaf 2020

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

2019/20

02 Medi 2019

11 Hydref 2019

20 Rhagfyr 2019

24 Chwefror 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Pendoylan

2019/20

02 Medi 2019

20 Medi 2019

23 Medi 2019

25 Hydref 2019

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Peterston-Super-Ely 

2019/20

02 Medi 2019

04 Tachwedd 2020

14 Chwefror 2020

22 Mai 2020

20 Gorffennaf 2020

 

PRU Y Daith

(Fferm Ymddiriedolaeth Amelia/Canolfan Ieunctid y Bont faen)

 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

22 Tachwedd 2019 (Disgyblion Y Daith un unig- nid EOTAS)

03 Ebrill 2020 (Disgyblion Y Daith yn unig - nid EOTAS)

17 Gorffennaf 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Ysgol Gynradd Rhws 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

20 Ebrill 2020

21 Ebrill 2020

19 Mai 2020

 

 

Ysgol Gynradd Romilly 

2019/2020

02 Medi 2019

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru St Andrews 

2019/20

02 Medi 2019

06 Tachwedd 2019

20 Rhagfyr 2019

06 Ionawr 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd St. Athan 

2019/20

02 Medi 2019

 

 

Ysgol Gynradd Sant Y Brid

2019/20

01 Mehefin 2020

02 Mehefin 2020

03 Mehefin 2020

04 Mehefin 2020

05 Mehefin 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Ysgol Gyfun St. Cyres 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

06 Ionawr 2020

02 Mawrth 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

St. David's Catholic College

2019/20

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

24 Hydref 2019

25 Hydref 2019

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Sant Helen 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

04 Medi 2019

22 Mai 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Sant Illtyd

2019/20

02 Medi 2019

25 Hydref 2019

24 Chwefror 2020

01 Mehefin 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Sant Joseff

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

04 Medi 2019

24 Ionawr 2020

22 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Sant Nicholas

2019/20

25 Hydref 2019

 

Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

29 Tachwedd 2019

24 Ionawr 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Stanwell

2019/20

02 Medi 2019

06 Ionawr 2020

16 Gorffennaf 2020

17 Gorffennaf 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Gynradd Sully

2019/20

02 Medi 2019

04 Tachwedd 2019

16 Rhagfyr 2019

14 Chwefror 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ol i'r brig

 

T

 

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Ysgol Gynradd Victoria 

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

14 Chwefror 2020

22 Mai 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

W

 

Ysgol Uwchradd Whitmore 

2019/20

02 Medi 2019

10 Hydref 2019

20 Rhagfyr 2019

13 Mawrth 2020

 

Ysgol Gynradd Wick and Marcross 

2019/20

02 Medi 2019

30 Medi 2019

25 Hydref 2019 

27 Ionawr 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Y Bont Faen Primary

2019/20

02 Medi 2019

06 Ionawr 2020

27 Ionawr 2020

 

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

2019/20

02 Medi 2019

03 Hydref 2019

09 Rhagfyr 2019 (ysgol gyfun)

16 Rhagfy 2019 (ysgol gynradd)

26 Chwefror 2020

12 Mehefin 2020 (ysgol gyfun)

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2019/20

02 Medi 2019

25 Hydref 2019

26 Chwefror 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2019/20

02 Medi 2019

04 Tachwedd 2019

06 Ionawr 2020

26 Chwefror 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Iolo Morganwg 

2019/20

02 Medi 2019

04 Tachwedd 2019

20 Chwefror 2020

03 Ebrill 2020

29 Mehefin 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Pen Y Garth

2019/20

02 Medi 2019

26 Chwefror 2020

03 Ebrill 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Ysgol Sant Baruc 

2019/20

02 Medi 2019

06 Ionawr 2020

26 Chwefror 2020

03 Ebrill 2020

06 Gorffennaf 2020

20 Gorffennaf 2020

 

Ysgol Sant Curig

2019/20

02 Medi 2019

03 Medi 2019

26 Chwefror 2020

03 Ebrill 2020

 

Ysgol Y Ddraig

2019/20

02 Medi 2019

 

Ysgol Y Deri

2019/20

02 Medi 2019

09 Rhagfyr 2019 

14 Chwefror 2020

26 Mehefin 2020

17 Gorffennaf 2020

20 Gorffennaf 2020

 

 

Yn ôl i’r brig