Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Changing Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchCyfuno Ysgol Gynradd Y Bont Faen ac Ysgol Gyfun Y Bont FaenEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ymgynghori ynglŷn ag Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn ag addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Pam ymgynghori ynglŷn â chynigion i ad-drefnu ysgolion?

Mae ymgynghori cyhoeddus yn rhan allweddol o broses statudol, ac y mae’n rhoi cyfle i chi fynegi barn am y newid mewn addysg a dulliau o drefnu ysgolion sy’n digwydd ar draws y Fro. 

Mae ein proses ymgynghori’n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).

Drwy ymgynghori â chi, deuwn i ddeall sut y gallai cynigion ynglŷn â newid ysgolion a dalgylchoedd effeithio arnoch.  Cawn glywed eich barn ac unrhyw syniadau ac awgrymiadau sydd gennych. 

Byddwn yn cyflwyno’r holl farnau a syniadau wedyn i Gabinet y Cyngor er mwyn i’w aelodau ddod i benderfyniad ar sail yr hyn y mae pawb sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad yn ei feddwl.  Byddwn yn ymgynghori am fod eich cyfraniad yn helpu i sicrhau bod y newid a gynigiwn yn darparu yn y ffordd orau bosibl ar gyfer anghenion y gymuned yn y dyfodol.
 

 

Ymgynghoriadau yn y gorffennol