Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ymgynghori ynglŷn ag Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn ag addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Pam ymgynghori ynglŷn â chynigion i ad-drefnu ysgolion?

Mae ymgynghori cyhoeddus yn rhan allweddol o broses statudol, ac y mae’n rhoi cyfle i chi fynegi barn am y newid mewn addysg a dulliau o drefnu ysgolion sy’n digwydd ar draws y Fro. 

Mae ein proses ymgynghori’n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).

Drwy ymgynghori â chi, deuwn i ddeall sut y gallai cynigion ynglŷn â newid ysgolion a dalgylchoedd effeithio arnoch.  Cawn glywed eich barn ac unrhyw syniadau ac awgrymiadau sydd gennych. 

Byddwn yn cyflwyno’r holl farnau a syniadau wedyn i Gabinet y Cyngor er mwyn i’w aelodau ddod i benderfyniad ar sail yr hyn y mae pawb sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad yn ei feddwl.  Byddwn yn ymgynghori am fod eich cyfraniad yn helpu i sicrhau bod y newid a gynigiwn yn darparu yn y ffordd orau bosibl ar gyfer anghenion y gymuned yn y dyfodol.
 

 

Ymgynghoriadau yn y gorffennol