Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymgynghori ag ymgyngoreion penodol ar ei drefniadau derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2025/2026 yn unol â gofynion Cod Derbyn i Ysgolion 2013

 

Dyma'r Ymgyngoreion:

  • Cyrff llywodraethu pob ysgol ym Mro Morgannwg

  • Awdurdodau Lleol Cyfagos

  • Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol

  • Fforwm Derbyniadau Bro Morgannwg

Yr unig newid o drefniadau'r llynedd yw estyniad arfaethedig i'r meini prawf gordanysgrifio uwchradd dros dro sy'n ymwneud â'r disgyblion hynny a oedd ar y gofrestr mewn ysgol gynradd fwydo flaenorol cyn i'r trefniadau ysgol fwydo gael eu tynnu'n ôl ym mis Medi 2020, meini prawf 4 y meini prawf gordanysgrifio ysgolion uwchradd. Cynigir ymestyn y meini prawf dros dro am ddwy flynedd arall a fyddai'n dod i ben ar gyfer blwyddyn academaidd 2027/2028.

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 18 Rhagfyr 2023 a 9 Chwefror 2023. Mae llythyr yr ymgynghoriad a’r polisi derbyn i ysgolion ar gael i’w lawrlwytho

 

Penderfyniadau

 

Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd 2025/26 ar 21 Mawrth 2024.  Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2025/26.

 

Mae'r polisi derbyn a'r llythyr ar gael i'w lawrlwytho neu mae copïau caled ar Gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau: