Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ymgynghoriad ar gynnig i greu Ysgol Gymunedol Gymraeg pob oedran - 19 newydd gyda 1,361 o leoedd drwy uno Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

 

Mae’r Cyngor yn cynnig creu ysgol pob oedran newydd gyda 1,361 o leoedd drwy uno ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Byddai hyn yn golygu cau Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun Bro Morgannwg i ddarparu ar gyfer plant o 2 – 19 oed o fis Medi 2015. Ar hyn o bryd mae’r ysgolion wedi’u ffedereiddio o dan un corff llywodraethol a Phennaeth.

 

Ysgogwyd y cynnig gan gais oddi wrth Gadeirydd Llywodraethwyr a Phennaeth Ysgol Gyfun Bro Morgannwg i’r ysgolion gael eu cyfuno yn dilyn penderfyniad y Corff Llywodraethol llawn ym mis Tachwedd 2013. Byddai pennaeth parhaol Ysgol Bro Morgannwg, sydd hefyd yn bennaeth yr ysgol wedi’i ffedereiddio, yn parhau’n bennaeth ar yr ysgol wedi’i chyfuno. Byddai’r cynnig yn darparu model mwy effeithiol a chynaliadwy o gyflenwi addysgol a pharhad arweinyddiaeth.

 

Bydd safleoedd presennol Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Bro Morgannwg yn cael eu defnyddio ar gyfer yr ysgol wedi’i chyfuno a fydd yn gweithredu dros y ddau safle presennol. Byddai’r holl blant ar rôl y naill ysgol neu’r llall yn trosglwyddo i rôl yr ysgol pob oed ym mis Medi 2015.

 

Mae’r ymgynghoriad yn esbonio cynnig y Cyngor i greu ysgol pob oed newydd gyda 1,361 o leoedd drwy gyfuno Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg o 24 Medi 2014 i 12 Tachwedd 2014.

 

Sut rwy’n cael rhagor o wybodaeth?

Gallwch lwytho i lawr gopi o’r llythyr a'r ddogfen ymgynghorol 

sy’n esbonio'r cynnig a gallwch anfon eich barn atom yn y ffyrdd canlynol:

  

  • llenwi’r ffurflen profforma a geir yn y ddogfen ymgynghorol a’i dychwelyd i:  

    Cyfuno Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

    Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

    Cyngor Bro Morgannwg

    RHADBOST RTGU-JGBH-YYJZ

    Y Barri CF63 4RU

  • Os oes gennych ymholiad sy ddim yn cael ei ateb gan y wybodaeth a ddarperir gallwch anfon e-bost atl nantbromorgamalg@valeofglamorgan.gov.uk, gallwch ffonio’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau ar 01446 709727 neu ysgrifennu at Cyfuno Ysgol Gymraeg Nant Talwg ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, Cyngor Bro Morgannwg, RHADBOST RTGU-JGBH-YYJZ Y Barri CF63 4GZ