Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ysgol Gynradd yr Egwlys yng Nghymru Saint y Brid

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint y Brid, Heol yr Ysgol, Saint y Brid, Bro Morgannwg, CF32 0TB

 

Mae corff llywodraethol Ysgol Gynradd Saint y Brid wedi cyhoeddi llythyr sy'n esbonio ei phenderfyniad i newid cymeriad yr ysgol drwy ymestyn yr ystod oedran o 4 - 11 oed i 3 - 11 oed a sefydlu uned feithrin yn yr ysgol.

 

Mae'r Adroddiad Ymgygnhoriad, Hysbysiad Statudol a'r llythyr ar gael i'w lawrlwytho.