Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Secondary school pupils using a tablet deviceTrawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Sefdlu dwy ysgol gyfun rhyw cymysg newydd

 

Y Cefndir

Yn 2016 ymgynghorodd Cyngor Bro Morgannwg ar gynnig sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw cymysg i ddisgyblion 11–18 oed yn y Barri. 

 

Ar 6 Mawrth 2017, penderfynodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg ar gynnig i drawsffurfio addysg uwchradd yn y Barri drwy gau Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren cyfrwng Saesneg un rhyw presennol a sefydlu dwy ysgol gyfun newydd rhyw cymysg, 11 - 18, cyfrwng Saesneg ar safleoedd cyfredol Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren o fis Medi 2018 ymlaen.

 

Newyddion Diweddaraf

I gadw’n gyfredol â’r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, gweler ein tudalennau gwe pwrpasol Trawsnewid Addysg Uwchradd yn Y Barri.

 

Chwilio am ddalgylch

Rhowch eich cod post yn y blwch isod.

 

 

Gallwch chi hefyd lawrlwytho rhestr o gyfeiriadau sydd wedi eu lleoli o fewn dalgylchoedd arfaethedig yr ysgolion newydd. 

 

 

Gwybodaeth bellach 

Ceir yma wybodaeth fanylach am y cynnig a sut y gallai effeithio arnoch chi yn y ddogfen ymgynghori, y llythyr i’r rhanddalwyr a’r asesiad effaith cymunedol isod. 

 

  

Adroddiad yr Ymgynghoriad 

Mae’r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried ein cynnig a’r rhai hynny a roddodd wybod i ni am eu barn.  Ystyriwyd yr holl sylwadau gan Gabinet y Cyngor ar 12 Rhagfyr 2016.   

 

Mae Adroddiad yr Ymgynghoriad ar gael i’w lawrlwytho neu mae copïau caled o’r adroddiad ar gael ar gais trwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.


Adroddiad gweithdy ymgynghori ysgolion cynradd

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu ysgolion uwchradd cymysgryw Cyfrwng Saesneg newydd yn y Barri

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu ysgolion uwchradd cymysgryw cyfrwng Saesneg newydd yn y Barri. Bydd yr hysbysiad yn rhedeg o 3 Ionawr 2017 tan 31 Ionawr 2017.

 

Penderfyniad

Mae’r hysbysiad statudol ar gael i’w lawrlwytho neu mae copïau caled ar gael ar gais trwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, manylion isod.

Dylid anfon gwrthwynebiadau at Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro, manylion isod.

 

Mae'r llythyr penderfyniad a’r adroddiad ar y gwrthwynebiad ar gael i'w lawrlwytho neu mae copïau caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, gweler manyloion cyswllt isod.

 

Cysylltu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Tîm Trefnu Ysgolion.

 

 

Cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU