Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Changing Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchCyfuno Ysgol Gynradd Y Bont Faen ac Ysgol Gyfun Y Bont FaenEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ymgynghoriad Uned Feithrin Ysgol Gynradd Fairfield 

Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oed yr ysgol o 4 tan 11oed i 3 tan 11 oed. Bydd y feithrinfa wedi ei lleoli o fewn tiroedd presennol Ysgol Gynradd Fairfield.

 

Cynigir y bydd y feithrinfa yn barod i groesawu plant ar ddechrau tymor y gwanwyn yn Ionawr 2018. Bydd yr ysgol yn ymestyn ei chyfnod sylfaen er mwyn datblygu darpariaeth addysgol ar gyfer y plant hynny sy’n gymwys i fynychu’r feithrinfa o’r tymor sy’n dilyn eu penblwyddi yn 3 oed.

 

Sut mae gwybod mwy?

 

Gallwch lawr lwytho copi o’r llythyr, yr Asesiad Effaith Cymunedol  a’r Ddogfen ymgynghori sy’n manylu ar y cynnig a gyrru eich sylwadau trwy’r dulliau canlynol: 

 

• Cwblhau’r ffurflen ymateb ar-lein

• Mynychu sesiwn galw heibio a siarad â ni yn bersonol Mae hyn yn ffordd dda o gael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y cynigion. Byddwn yn dal i ofyn i chi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan taw dim ond yn ysgrifenedig y gallwn dderbyn sylwadau.

• Cwblhewch y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, sydd ar ddiwedd y dogfen ymgymghori, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a roddir.

 

Os oes cwestiwn gennych nas atebir yn y wybodaeth a ddarparwyd gallwch gysylltu â ni ar y manylion isod.

 

Adroddiad yr Ymgynghoriad

 

Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a rhoddodd yr amser i ystyried ein cynnig ac i'r sawl a roddodd eu barn inni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan Gabinet y Cyngor ar 20 Mawrth 2017.


Mae'r Adroddiad Ymgynghoriad  ar gael i'w lawrlwytho neu mae gopïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau.

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. 

 

Mae'r hysbysiad statudol ar gael i’w lawrlwytho neu mae copi caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Manylion Cyswllt