Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Ymgynghoriad Uned Feithrin Ysgol Gynradd Fairfield 

Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oed yr ysgol o 4 tan 11oed i 3 tan 11 oed. Bydd y feithrinfa wedi ei lleoli o fewn tiroedd presennol Ysgol Gynradd Fairfield.

 

Cynigir y bydd y feithrinfa yn barod i groesawu plant ar ddechrau tymor y gwanwyn yn Ionawr 2018. Bydd yr ysgol yn ymestyn ei chyfnod sylfaen er mwyn datblygu darpariaeth addysgol ar gyfer y plant hynny sy’n gymwys i fynychu’r feithrinfa o’r tymor sy’n dilyn eu penblwyddi yn 3 oed.

 

Sut mae gwybod mwy?

 

Gallwch lawr lwytho copi o’r llythyr, yr Asesiad Effaith Cymunedol  a’r Ddogfen ymgynghori sy’n manylu ar y cynnig a gyrru eich sylwadau trwy’r dulliau canlynol: 

 

• Cwblhau’r ffurflen ymateb ar-lein

• Mynychu sesiwn galw heibio a siarad â ni yn bersonol Mae hyn yn ffordd dda o gael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y cynigion. Byddwn yn dal i ofyn i chi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan taw dim ond yn ysgrifenedig y gallwn dderbyn sylwadau.

• Cwblhewch y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, sydd ar ddiwedd y dogfen ymgymghori, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a roddir.

 

Os oes cwestiwn gennych nas atebir yn y wybodaeth a ddarparwyd gallwch gysylltu â ni ar y manylion isod.

 

Adroddiad yr Ymgynghoriad

 

Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a rhoddodd yr amser i ystyried ein cynnig ac i'r sawl a roddodd eu barn inni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan Gabinet y Cyngor ar 20 Mawrth 2017.


Mae'r Adroddiad Ymgynghoriad  ar gael i'w lawrlwytho neu mae gopïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau.

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. 

 

Mae'r hysbysiad statudol ar gael i’w lawrlwytho neu mae copi caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Manylion Cyswllt