Trefniadau Derbyn I'r Ysgol 2022/23

Ymgynghoriad ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn ysgolion ar gyfer ysgolion cymundeol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23

 

Mae Cyngor y Fro’n ymgynghori ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion i ysgolion cymunedol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022 o ran y newid dros dro a gynigir i ddalgylch Ysgol St Cyres am gyfnod o dair blynedd yn dechrau o 2022/23 a newid parhaol i ddalgylch Ysgol Dewi Sant. Nid oes newidiadau i’r polisi derbyn na’r meini prawf gordanysgrifio a ddefnyddir i gael mynediad i’r ysgolion.

 

Mae mwy o wybodaeth ar y cynnig i’w gael yn y dogfennau canlynol:

Ymateb i'r ymgynghoriad

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer yn rhedeg o 14 Rhagfyr 2020 i 8 Chwefror 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad yn y ffyrdd canlynol: