Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Changing Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchCyfuno Ysgol Gynradd Y Bont Faen ac Ysgol Gyfun Y Bont FaenEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

 

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2023/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymgynghori ag ymgyngoreion penodol ar ei drefniadau derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024 yn unol â gofynion Cod Derbyn i Ysgolion 2013. 

 

Dyma'r Ymgyngoreion:

  • Cyrff llywodraethu pob ysgol ym Mro Morgannwg
  • Awdurdodau Lleol Cyfagos
  • Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol
  • Fforwm Derbyniadau Bro Morgannwg

Mae'r trefniadau derbyn wedi'u diwygio i adlewyrchu'r newidiadau i'r gyfraith ar dderbyniadau o ganlyniad i weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, nad ydynt wedi’u hadlewyrchu ar hyn o bryd yn y Cod Derbyn i Ysgolion.  Ni chynigir unrhyw newidiadau eraill i'r trefniadau derbyn i ysgolion y cytunwyd arnynt y llynedd ar gyfer derbyniadau i ysgolion ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 4 Ionawr 2022 a 11 Chwefror 2022. Mae llythyr yr ymgynghoriad a’r polisi derbyn i ysgolion ar gael i’w lawrlwytho.

 

 

Penderfyniadau

Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 ar 22 Mawrth 2022.  Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Mae'r polisi derbyn a'r llythyr ar gael i'w lawrlwytho neu mae copïau caled ar Gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau: