Cost of Living Support Icon

Eglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd Cymru

Eglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd Cymru, Stryd yr Eglwys, Y Wig yn, Bro Morgannwg CF71 7QE

 

Rhybudd statudol i ehangu ystod oed yr ysgol o 4-11 i 3-11 i gynnwys uned feithrin.

 

Mae'r corff llywodraethol Wig a Marcroes yr Eglwys Ysgol Gynradd yng Nghymru wedi cyhoeddi llythyr penderfyniad yn esbonio ei benderfyniad i ehangu ystod oed yr ysgol o 4-11 i 3-11 i gynnwys uned feithrin.