Cost of Living Support Icon

Y Gwasanaeth Cynhwysiad

Y gwasanaeth hwn sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i ysgolion, disgyblion a theuluoedd, cyflogwyr a'r sector adloniant.

 

Mae Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu hadnabod a bod holl blant a phobl ifanc yr ardal yn gwbl gynwysedig yn eu hysgol prif ffrwd leol os yw’n bosibl.

 

Mae’r gwasanaeth ar gael i blant a phobl ifanc 0-19 oed ar sail atgyfeiriad.

 

  • 01446 709113 

 

Mae gwaith y Tîm cynhwysiant yn cwmpasu'r meysydd canlynol: