Cost of Living Support Icon

Pyrth Dinasyddion a Phroffesiynol

Gwefannau a ddiogelir yw’r Pyrth Dinasyddion a Phroffesiynol a ddarperir gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae’r Pyrth yn galluogi defnyddiwr i gyflwyno, diweddaru, derbyn a gweld gwybodaeth am Blentyn/Person Ifanc 0 -25 oed.

 

Porth Proffesiynol

Mae'n ofynnol i weithwyr proffesiynol hunan-gofrestru. Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost gwaith wrth gofrestru ar gyfer y Porth Proffesiynol.

 

Pwy all ddefnyddio’r Porth:

 • Staff Cyngor Bro Morgannwg

 • Gweithwyr Proffesiynol Iechyd

 • Gweithiwr Meddygol Proffesiynol

 • Gweithwyr Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

 • Ysgolion / Academïau

 • Gweithwyr Proffesiynol Lleferydd ac Iaith

 • Gweithwyr Proffesiynol Ffisiotherapi Galwedigaethol

 • Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar 

 • Gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc

 • Sefydliadau Ôl-16

 

Beth gallech chi ei wneud drwy’r Poth?

 • Uwchlwytho dogfennau yn ddiogel ac yn uniongyrchol i’r Awdrudod Lleol;

 • Cwblhau ffurflenni ar-lein ar gyfer plentyn neu berson ifanc rydych chi’n gweithio â nhw

 • Cyflwyno gwybodaeth ar gyfer plentyn neu berson ifanc rydych chi’n gweithio â nhw

 • Gwneud cais am Asesiadau

 • Cwblhau atgyfeiriadau ar gyfer y Plentyn/Person ifanc rydych chi’n gweithio â nhw

 • Diweddaru manylion y Plentyn/Person Ifanc.

 • Rheoli eich rhan mewn Cynllun Datblygu Unigol Plentyn/Person Ifanc.

 

 

Mynd i’r Porth Proffesiynol

 

Ffurflenni sydd ar gael ar y Porth Proffesiynol

 • Ffurflen Gais am Asesiad CDU - DDIM yn Derbyn Gofal

 • Ffurflen Gais am Asesiad CDU - Plentyn sy’n Derbyn Gofal

 • CAP 1A ac 1B

 • CAP 1C

 • CAP 1D

 • Anfon Dogfennau atom e.e. CDU wedi ei Gwblhau, Adroddiad Meddygol, Proffil Un Dudalen

 

Cymorth a Chefnogaeth

 

 

Porth Dinasyddion

Pwy all ddefnyddio’r Porth:

 • Rhieni

 • Gofalwyr

 • Person Ifanc

 

Beth gallech chi ei wneud drwy’r Porth?

 • Gwneud cais am le ysgol ar gyfer eich Plentyn/Plant

 • Gweld, Cyflwyno Gwybodaeth neu wneud Cais am Wybodaeth mewn perthynas â’ch Plenytn/Plant

 • Gweld, Cyflwyno Gwybodaeth neu wneud Cais am Wybodaeth os ydych chi’n Berson Ifanc

 

Mynd i’r Porth Dinasyddion

 

Ffurflenni sydd ar gael i chi ar y Porth Dinasyddion:

 • Gwneud Cais am Gynllun Asesu Unigol 

 • Anfon Dogfennau Atom e.e. Copi o’ch Cynllun Asesu Unigol

 • Ffurflen Eich Barn - Rhiant

 • Ffurflen Eich Barn - Person Ifanc

 • Cydsyniad Person Ifanc

 

 

Cymorth a Chefnogaeth  

 • Dysgu sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei rhannu â ni

 • Cofrestru a Chreu Cyfrif

 • Ychwanegu Plentyn/Plant

 • Beth dylech ei wneud os na allwch fynd i’ch cyfrif

 

 

 

Dysgwch ragor

Hoffech chi arddangosiad?

Rhagor o wybodaeth am gael eich timau / gweithwyr proffesiynol i ddefnyddio’r Pyrth?

Sut mae’n gweithio?  

 

 • 01446 709109