Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 25 Ionawr 2019

Dyddiad cau: 22 Mawrth 2019

Hysbysiad: 25 Mai 2019

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 27 Medi 2018

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2018

Hysbysiad: 01 Mawrth 2019

Porth Addysg y Fro

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 8 Tachwedd 2018

Dyddiad cau: 11 Ionawr 2019

Hysbysiad:  16 Ebrill 2019

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn gallu helpu.

 

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog  Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)