Top

Brig

Primary School ChildrenDerbyn i’r Ysgol Feithrin 2018-19

Mae Derbyniadau Meithrin ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19 bellach ar agor. Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2014-31 Mawrth 2016

Gwneud Cais Nawr

 

 

Nursery Admissions

Blwyddyn Academaidd

 

2018/19

 

 

 

Bydd Plant a Anwyd rhwng

 

Y dyddiadau hyn 

 

Yn cychwyn yn y Meithrin

Dyddiad Postio Hysbysiad

1 Medi 2014

 

31 Awst 2015

 

Medi 2018

19 Mai 2018

1 Medi 2015   31 Rhagfyr 2015   Ionawr 2019 26 Hydref 2018
1 Ionawr 2016   31 Mawrth 2016   Ar ôl Pasg 2019 18 Ionawr 2019

 

Admission dates

 

Meithrin 2017-18 - Ceisiadau Hwyr

Os yw'ch plentyn eisoes yn 3 neu'n 3 oed cyn 31 Mawrth 2018, gallwch chi wneud cais iddynt ddechrau meithrin yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol trwy lenwi'r ffurflen isod a’i anfon drwy e-bost i: Admissions@valeofglamorgan.gov.uk Nodwch fod lleoedd yn gyfyngedig iawn.

 

Gwnewch Gais Ar-lein

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2016/17

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.