Top

Brig

Primary School ChildrenDerbyn i’r Ysgol Feithrin

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Ysgol Feithrin 2017-18

Y dyddiad cau ar gyfer Ysgolion Meithrin 2017-18 oedd 24 Mawrth 2017, fodd bynnag caiff ceisiadau hwyr eu hystyried. Ymgeisiwch isod.

 

Gwnewch Gais Ar-lein

 

 

Rhoddir gwybod i chi am y penderfyniad fel a ganlyn:

Nursery Admissions

Blwyddyn Academaidd

 

2017/18

 

 

 

Bydd Plant a Anwyd rhwng

 

Y dyddiadau hyn 

 

Yn cychwyn yn y Meithrin

Dyddiad Postio Hysbysiad

1 Ebrill 2014

 

31 Awst 2014

 

Medi 2017

19 Mai 2017

1 Medi 2014   31 Rhagfyr 2014   Ionawr 2018 20 Hydref 2017
1 Ionawr 2015   31 Mawrth 2015   Ar ôl Pasg 2018 18 Ionawr 2018

 

 

Os ydych chi’n dymuno gwneud cais am le mewn ysgol feithrin yn dechrau yn y flwyddyn academaidd hon ymgeisiwch nawr a chyn gynted ag y bo modd ac e-bostiwch y ffurflen gais gyflawn at: admissions@valeofglamorgan.gov.uk

Admission dates

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2016/17

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:


(Saesneg yn unig)

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.

 

Rhannu Hoffi