Top

Brig

Priffyrdd a Pheirianneg

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw pob priffordd fabwysiedig ym Mro Morgannwg a’r seilwaith cysylltiedig ac am amrywiaeth o rolau a dyletswyddau'n ymwneud â llifogydd ac erydu arfordirol ar draws y Fro