Cost of Living Support Icon

Carafanau wedi eu parcio ar y briffordd

Mae Deddf y Priffyrdd yn rhoddi pwerau eang i awdurdodau lleol yn achos unrhyw wrthrych a geir ar y briffordd a allai fod yn rhwystr neu’n niwsans.

 

Yn amlwg, ni allwn ddatrys unrhyw fater sy’n ymwneud â pharcio ar rodfa breifat. Mae’r rhan fwyaf o’r cwynion rydyn ni’n eu derbyn, felly, yn ymwneud â charafanau a threlars. Mae ceir wedi eu gadael (ffurflen Saesneg) yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth wahanol a weithredir gan ein hadran lanhau

 

Dweud wrthon ni am garafán wedi ei pharcio ar y briffordd

Os ydych yn dymuno ein hysbysu o gerbyd sy’n achosi rhwystr neu niwsans ar y briffordd, cysylltwch â: